5. června 2009 - Folklorní festival Pardubice a Hradec Králové (5. - 7. 6.)

Ondřejnica se po dlouhé době vydala na delší sérii vystoupení, a to na třídenní festival do Pardubic a Hradce Králové. Vystoupení bylo několik, zajímavé bylo večerní vystoupení na zámku, kde jsme mimo jiné zatancovali Èardáš a děvčata zazpívala píseò o čepení nevěsty. Ze "zájezdu" jsme si odnesli mnoho krásných zážitkù a vzpomínek
img img
×
loading
Previous
Next
Webdesign - Jaromír Konečný © 2016