18. prosince 2010 - Vánoční koncert a besídka

Ondřejnica letos uspořádala Vánoční koncert, který se konal v sále ZŠ Vojtěcha Martínka v Brušperku. Vystoupili jsme s vánočním pásmem, postupně jsme zapalovali svíce na adventním věnci a představili jsme vánoční zvyky od Barborek až po Tři krále. Nechyběl ani živý betlém s Marií, Josefem, anděly, pastýři, ovečkami, ševcem a hospodyněmi. Nakonec jsme zatančili na Štěpánské zábavě u muziky. V pásmu účinkovala Malá Ondřejnica, Ondřejnica, Pozdní sběr, CM Ondřejnica a CM Fojt. Doufáme, že si každý odnesl trochu té vánoční nálady.
Po koncertě jsme měli souborové vánoční posezení, kde jsme si rozdali dárečky, popřáli si krásné Vánoce a tak se společně rozloučili s tímto rokem v Ondřejnicí.
img img
×
loading
Previous
Next
Webdesign - Jaromír Konečný © 2016