2. srpna 2011 - Estonsko 2011

Po dvouleté pauze vyrazila Ondřejnica opět na zahraniční zájezd, letos do Estonska. Vystoupení se konala v rámci festivalu Marjamaafolk, na kterém se s námi představily také soubory z Gruzíe, Ruska a Lotyšska. Tančili jsme v krásných přírodních amfiteátrech, ale i na ulici, všechna vystoupení jsme si však užili. Doprovázela nás cimbálová muzika Tragač z Brušperka. Všichni jsme byli ubytováni ve třídách místního gymnázia a díky každovečernímu učení tancù měli možnost přiučit se jinému folkloru. Během zájezdu jsme navštívili Rigu, hlavní město Lotyšska a Tallinn, hlavní město Estonska, poblíž kterého jsme přebývali. Plní nových zážitkù, ale také pořádně unavení jsme v celé sestavě dorazili domù.
img img
×
loading
Previous
Next
Webdesign - Jaromír Konečný © 2016