9. listopadu 2013 - Podzimní slavnost

Letošní podzimní slavnost se konala 9. 11. Jako vždy se na ní předvedly všechny skupiny souboru Ondřejnica, tudíž program byl velice pestrý. Podtitulem letošní slavnosti byl úryvek písně: „ Aj dolina, dolina, my jsme jedna rodina“, proto jsme do programu zařadili i nová netypická čísla. Celý večer byl zahájen slavnostně, Taòcem z Košatky. Poté se předvedly dětské skupiny- pod vedením Jany Paličkové a kolektivu to byli nejmladší a střední a pod vedením zdatného dua I+I(Ivona Francová a Iva Adamusová) skupina nejstarších dětí. Největší úspěch mělo čistě mužské číslo- skok. Tancovali ho všichni chlapi, od nejmladších po nejstarší a byla to opravdu podívaná. Následoval tanec s pracovním názvem „rodinný“, protože ho tancovali všichni, kteří mají v souboru nějakého rodinného příslušníka. Nejlepším tanečním párem tohoto tance jsme vyhodnotili Jirku a Marka Vitekrovy- šlo jim to opravdu znamenitě;) Následovaly Pilky- Dymak-Èeladenský v podání dvou párù ve složení matka+ syn. Další novinkou našeho programu bylo přijímání nových členù do dospělé složky Ondřejnice. Na pódiu proběhlo předání zápisného, správná úprava krojù, přeměření tělesných proporcí a samozřejmě i taneční zkouška. Mladí tanečníci vším úspěšně prošli a stali se našimi řádnými členy. Náš program byl zakončen několika společnými tanci a závěrečnou písní společně s dětmi: „ Aj dolina, dolina, my jsme jedna rodina, od malučkych ež po velke, zrajeme jak sud vina!“ Druhá část programu patřila souboru Valašský Vojvoda z Kozlovic. Po jejich vystoupení jsme pokračovali besedou u cimbálu až do brzkých ranních hodin.
img img
×
loading
Previous
Next
Webdesign - Jaromír Konečný © 2016