5. června 2015 - Mělnický Vrkoč

Ètyřdenní festival v Mělníku byl pro tanečníky Ondřejnice velice náročný. Tropické teploty přetrvávaly od čtvrtku až do neděle. Ondřejnica má však tuhý kořínek a jen tak něco ji neodradí. Vystupovali jsme jak na vnitřních, tak i na venkovních pódiích. V prùběhu festivalu nechyběl prùvod s vystoupením na náměstí ani společné učení tancù. Celý festival nás doprovázela CM Slepenica. Diváci festivalu mohli shlédnout jak čísla z Lašska nížinného, tak i z Lašska horského, které má vždy velký úspěch. Festival se tanečníkùm i muzikantùm moc líbil a už teï se těšíme na další podobný výjezd.
img img
×
loading
Previous
Next
Webdesign - Jaromír Konečný © 2016