30. ledna 2015 - Lašský bál

V pátek 30. ledna se odehrál tradiční, již 19. ročník Lašského bálu. Tentokrát v prostorách Katolického domu ve Staré Bělé. Tanečníci z Ondřejnice zahájili ples předtančením, konkrétně Taòcem s Proskovic a Hospodou. Následovalo učení tancù pod vedením Yvony Voráčové. Následovaly taneční hry, tombola a samozřejmě pùlnoční překvapení. Novinkou byl pro návštěvníky fotokoutek, který byl hojně využíván – fotografie z plesu si mùžete prohlédnout na našich webových stránkách. K poslechu a tanci zahrála CM Ondřejnica, CM Slepenica a CM Tragač. Hosté i účinkující se příjemně bavili a už nyní Vás zveme na příští jubilejní 20. ročník Lašského bálu, na kterém nesmíte chybět!
img img
×
loading
Previous
Next
Webdesign - Jaromír Konečný © 2016