5. listopadu 2016 - Tvùrčí taneční dílna - Jihlava

Každoroční přehlídka nových či nějakým zpùsobem jiných choreografií ve světě folklóru opět proběhla na podzim v Jihlavě. Jelikož náš soubor pod vedením Silvy Paličkové okusil tance úplně odlišné těm lašským tradičním, nesměl na této přehlídce chybět. V široké škále rùzných zvířecích a jiných témat jsme nezùstali nepovšimnutí. I přes obrovskou chu a radost tanečníkù jsme však nebyli pochopeni. Nevadí, víme, že naše publikum pásmo „V Krmelině na dolině“ miluje a my také.
img img
×
loading
Previous
Next
Webdesign - Jaromír Konečný © 2016