3. srpna 2016 - Letní tábor 2016

Areál Baníku Ostrava OKD, Ostravice. Pohádkové království. Výroční 15. tábor LSPT Ondřejnica se ocitl v nebezpečí, jelikož se stal útokem nezbedných šotkù. Ti si vzali za cíl rozvrátit a zničit Pohádkové království krále Rudovouse, které vzniklo takřka přes noc v areálu KÈT Baník na Ostravici. Proto byli povoláni chrabří pomocníci, aby všechny šotky našli a pochytali do vězení střežené starým Prapohadem. Každý den jsme pomáhali pohádkovým bytostem potýkat se s jejich problémy v pohádce a za úspěšné splnění nám král daroval zlaáky. Ty jsme si nenechali, ale použili je jako úplatu šotkovi, který byl začarován v kámen a každý večer nám ukázal, kde hledat jeho zlobivé kamarády. Společně jsme všechny šotky pochytali a vrátili celé království do pořádku.
img img
×
loading
Previous
Next
Webdesign - Jaromír Konečný © 2016