11. června 2016 - Nakopaná

Skvělá událost v režii tanečníkù Ondřejnice, která si vzala za cíl sbližovat členy rùzných souborù, které pùsobí v okolí. Letos se účastnily 3 soubory: Ondřejnica, která postavila 2 týmy, soubor Slezan a tým Salichovcù. Všechny zápasy měly vysokou úroveò, a nechyběla přátelská - fair play nálada. Vítězem se však mohl stát jen jeden tým, tým ze souboru Heleny Salichové. Gratulace nejen vítězùm, ale i zúčastněným.
img img
×
loading
Previous
Next
Webdesign - Jaromír Konečný © 2016