14. května 2016 - Jízda kole obila

Obecní slavnosti proběhly za krásného počasí s hojnou účastí občanù Staré Vsi a okolních obcí. Od dopoledních hodin probíhal program nejprve před zámkem, kde měl slovo Hrabě Syrakovský ke svým poddaným a zástupcùm staroveských spolkù, které se odpoledne téměř všechny představily na pódiu. LSPT Ondřejnica nesměla chybět. Ukázala své šikovné děti ze 3 věkových skupin a dospělá složka oblékla Horské kroje a předvedla tance z pod Beskyd. Hostem byl soubor Vizovjánek, který nás vtáhl svým vystoupením na Jižní Moravu.
img img
×
loading
Previous
Next
Webdesign - Jaromír Konečný © 2016