16. května 2015 - Ondřejnická nakopaná

Po vzoru námi oblíbeného fotbalového turnaje O putovního Portáša se kluci z Ondřejnice rozhodli zavléct tento příjemný zvyk i k nám na severní Moravu. 1.ročník proběhl na výsost hezky, počasí přálo a pohár i přes velké snažení souborù Slezan a Salichovcù, zùstal pohár doma, v držení jednoho ze dvou týmu Ondřejnice. Co si přát víc, snad jen větší účast cizích souborù. Fotbalu zdar!
img img
×
loading
Previous
Next
Webdesign - Jaromír Konečný © 2016