1. prosince 2018 - VaLašké Vánoce

V Brušperké škole se letos konaly VaLašské Vánoce. Kromě Ondřejnice, která zde vystupovala, zde bylo mnoho dalších uchazečù o podium. Hostem byly ještě další dva soubory. Jeden z nich byl Vizovjánek, který za námi dorazil z Vizovic spolu s CM Ocún. Začátek Vánočního představení začala Malá Ondřejnica se svými nejmladšími členy. Celé vystoupení se neslo v adventní atmosféře, které byla přizpùsobena i jednotlivá pásma. Ke konci vystoupení naše mladé tanečníky navštívil Mikuláš s nebeskými anděly a čerty. Za malou básničku nebo písničku je obdaroval sladkostmi. Nakonec večera, diváci ukončili představení hvízdáním a potleskem, a tím byly povedené VaLaššké Vánoce u konce. Děkujeme Vizovjánku a CM Ocún za spoluorganizaci! :)
img img
×
loading
Previous
Next
Webdesign - Jaromír Konečný © 2016