1. srpna 2019 - Tábor 2019

Tradičně na Ostravici po dobu dvou týdnù se odvážní táborníci sešli aby letos bojovali s duchy lesa.
Za vše mluví záznam z táborového deníku:
Tak včera to bylo fakt hustý. Nevěřil jsem svým očím, když nás ty obludy přepadly. Většina dosavadních táborníkù se stihla schovat do srubu, ale já ne… Skoro úplně mě ty obludy roztrhaly. A ztratil jsem sandál! Naštěstí jsem pří útěku narazil na skupinu odvážných dětí. A že jich bylo!
Pomohli mi zpátky na nohy, dali jsme dohromady plán a vyrazili dobýt tábořiště. Zlí duchové mezitím stihli obrátit všechno vzhùru nohama. Ale děti se udatně vrhly do boje a s křikem celé tábořiště zabraly… skoro. Duchové byli opravdu silní. V době, kdy se zrovna velká skupina dětí nechala léčit a nabírala síly do dalšího útoku, něco zvláštního vyšlo na louku a začalo to všechny zlouny v táboře zahánět. Duchové se dokonce pokusili na něj vrhnout, ale jejich útok ztroskotal a duchové byli zahnáni.
V ten moment se děti opět vrhly do tábořiště a získaly jej pro sebe! Pocit to byl skvělý, ale nastal okamžik, kdy bylo třeba vše dát do pucu. Vyčistit nepořádek po boji, odnést si všechna zavazadla do chatek či stanù a pustit se do večeře. Poté následovala spousta her, kdy se neznámé děti seznamovaly, a už tu byl večer. Ač zlá stvoření držely tábor, noc byla tichá a temná. Táborníci byli po malých skupinkách předváděni a osud (nebo snad les?) jim určil, s kterým oddílem budou po zbytek tábora soutěžit.

Více na stránkách https://tabor.ondrejnica.cz/denik_2019.php
img img
×
loading
Previous
Next
Webdesign - Jaromír Konečný © 2016