11. února 2020 - Zájezd do Peru

Být členem folklorního souboru neznamená jen pravidelně trénovat, škrobit kroj a vystupovat po republice. Jednou za čas se objeví příležitost předat naše krásné tradiční tance a písně lidem v jiných koutech světa, a takovou příležitost je třeba chytit, jak se říká, za pačesy. Slovo dalo slovo a soubor Ondřejnica se v únoru vydal na jednu ze svých nejdelších cest, tentokrát až do Peru.
První kontakt s peruánskou kulturou, ochutnání prvních exotických dobrot, poznávání tanečních souborù z rùzných koutù světa a především předvedení lašských písní a tancù, to byl náš festivalový týden v Limě. Hned ze začátku jsme absolvovali sportovní den, do kterého byly zapojeny všechny pozvané soubory. Kromě zážitkù ze sportovního klání s Kolumbijci jsme v tento den všichni objevili kouzlo peruánského podnebí: i když je zataženo, člověk se okamžitě spálí. A protože jen hrstka z nás se prozíravě namazala i opalovacím krémem, tak jsme po mnoho dalších dnù chodili červení jako raci.
Už první večer jsme nelenili a za doprovodu cimbálové muziky Ondřejnica vystoupili s hodinovým pásmem na Velvyslanectví ÈR v Limě. V dalších dnech jsme vyrazili na pláž, objevili obchùdky s tradičními výrobky, zažili několik záživných jízd v neskutečně chaotické a nonstop husté dopravě a jako správní Èeši jsme nezapomněli prùběžně testovat místní piva.
Nezapomenutelným festivalovým zážitkem však bylo každé vystoupení na obrovském pódiu v národním divadle v Limě, kde se vejde přes tisíc divákù. Festivalové publikum však musí být opravdu vytrvalé, protože vzhledem k velkému počtu účastnících se souborù trval každý večerní program přes pět hodin. Pokaždé jsme si však vážili toho, že tančíme, zpíváme a hrajeme na těchto prknech, které v Peru znamenají svět.
Druhý týden pobytu se nesl ve znamení cestování, objevování a poznávání peruánské kultury. A protože na popsání všech zážitkù z tohoto putovního týdne by nestačil ani celý Staroveský zpravodaj, vezmeme to letem světem  V Cuscu a v jeho okolí jsme vyšli na mnoho kopcù, viděli jsme, co zùstalo po
img img
×
loading
Previous
Next
Webdesign - Jaromír Konečný © 2016