2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 1977

Rok 2022

Ondřejnica 45 - Podzimní slavnosti (Jaromír Konečný)12. listopadu 2022

thumbnail

Ondřejnica 45 - Podzimní slavnosti (Jiří Konečný)12. listopadu 2022

thumbnail

Ondrášovské slavnosti Janovice17. září 2022

thumbnail

Zámecké léto10. června 2022

thumbnail

Festival FPFL - Jizda kole obila4. června 2022

thumbnail

Rok 2021

Mikuláš6. prosince 2021

thumbnail

Rok 2020

Zájezd do Peru11. února 2020

thumbnail

Být členem folklorního souboru neznamená jen pravidelně trénovat, škrobit kroj a vystupovat po republice. Jednou za čas se objeví příležitost předat naše krásné tradiční tance a písně lidem v jiných koutech světa, a takovou příležitost je třeba chytit, jak se říká, za pačesy. Slovo dalo slovo a soubor Ondřejnica se v únoru vydal na jednu ze svých nejdelších cest, tentokrát až do Peru.
První kontakt s peruánskou kulturou, ochutnání prvních exotických dobrot, poznávání tanečních souborù z rùzných koutù světa a především předvedení lašských písní a tancù, to byl náš festivalový týden v Limě. Hned ze začátku jsme absolvovali sportovní den, do kterého byly zapojeny všechny pozvané soubory. Kromě zážitkù ze sportovního klání s Kolumbijci jsme v tento den všichni objevili kouzlo peruánského podnebí: i když je zataženo, člověk se okamžitě spálí. A protože jen hrstka z nás se prozíravě namazala i opalovacím krémem, tak jsme po mnoho dalších dnù chodili červení jako raci.
Už první večer jsme nelenili a za doprovodu cimbálové muziky Ondřejnica vystoupili s hodinovým pásmem na Velvyslanectví ÈR v Limě. V dalších dnech jsme vyrazili na pláž, objevili obchùdky s tradičními výrobky, zažili několik záživných jízd v neskutečně chaotické a nonstop husté dopravě a jako správní Èeši jsme nezapomněli prùběžně testovat místní piva.
Nezapomenutelným festivalovým zážitkem však bylo každé vystoupení na obrovském pódiu v národním divadle v Limě, kde se vejde přes tisíc divákù. Festivalové publikum však musí být opravdu vytrvalé, protože vzhledem k velkému počtu účastnících se souborù trval každý večerní program přes pět hodin. Pokaždé jsme si však vážili toho, že tančíme, zpíváme a hrajeme na těchto prknech, které v Peru znamenají svět.
Druhý týden pobytu se nesl ve znamení cestování, objevování a poznávání peruánské kultury. A protože na popsání všech zážitkù z tohoto putovního týdne by nestačil ani celý Staroveský zpravodaj, vezmeme to letem světem  V Cuscu a v jeho okolí jsme vyšli na mnoho kopcù, viděli jsme, co zùstalo po

Lašský bál 202025. ledna 2020

thumbnail

V pořadí již 24. Lašský bál se konal v sobotu 25. ledna v Krmelíně Na Benátkách. Hospoda se sálem loni změnila svého majitele, ale i s ním jsme našli společnou řeč a nic nebránilo v uspořádání našeho bálu. V nově vymalovaném sále se nám skvěle tančilo a atmosfér byla veselá a bujará. K tanci a poslechu hrála cimbálová muzika Ondřejnica a výborně ji doplòovala muzika Ohnica, která k nám přijela z Uherského Hradiště. O pùlnoci proběhly další zimní olympijské hry, nechybělo zahájení na posvátném kopci Krmeláku a cesta Olympijského ohně až do sálu. Následně proběhly skvělé sportovní výkony v curlingu, hokeji a sjezdovém lyžování. Všichni byli vítězi. Hudba hrála do 3 hodin a všichni hosté se dobře bavili.

Rok 2019

Renesanční den ve Staré vsi14. září 2019

thumbnail

Dne 14.9.2019 se na staroveském zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí uskutečnil Renesanční den. Po zámku se dohromady prošlo devět skupinek společně se svými prùvodci Yvonou Voráčovou, Marki Šindelovou a Kristýnkou Kučovou. Ondřejnica se také ujala dvou stanoviš Renesančního dne. Jedním z nich byla ukázka renesančních tancù společně s informacemi k jejich vzniku a významu pod vedením Sisi Paličkové. Druhým zmíněným stanovištěm byla pověst O Jozífkovi v zámecké věži, které se ujali Danča Hofírková a Marek Viteker. Mezi další zajímavosti patřily výstava zbraní přímo u vchodu do zámku či ochutnávka jídel. Celý program toho dne byl započat v 13 hodin a končil mezi 19 a 20 hodinou večerní. Počet návštěvníkù byl velký a my jsme rádi, že náš zámek ožil renesanční atmosférou.

Zájezd do Dánska6. srpna 2019

thumbnail

Po čtyřech letech jsme se společně s Vizovjánkem vydali už tradičně na zájezd do Dánska. Někteří členové již popáté, někteří poprvé. Těšili se ale všichni stejně. Po náročném nakládání zavazadel a čekání na všechny účastníky (i na ty, kteří si mysleli, že jedeme až další den) jsme vyrazili na dlouhou cestu až k Severnímu moři. Po cestě jsme se stavili v Esbjergu podívat se na velké bílé sochy na pobřeží. Když jsme přijeli do Sdr. Feldingu, už nás tam čekali naši dánští přátelé s uvítací večeří. Po večeři jsme se navzájem naučili některé naše tance a odjeli do svých přidělených rodin.
Druhý den nás čekala návštěva lesa plného uměleckých děl, piknik a odpoledne jízda na kánoích. Všichni jsme trochu zmokli, někteří byli ale asi mokří málo, tak se ještě vykoupali (ale asi ne schválně). Večer jsme se sešli po menších skupinách a seznámili se s dalšími lidmi jak z Vizovjánku, tak z Dánska.
Třetí den se nesl ve znamení vystoupení. Kolem poledne jsme se sešli v tělocvičně v Sdr. Feldingu, dotrénovali poslední detaily a odpoledne vše vypuklo. Za zpěvu jsme všichni vyrazili do prùvodu a na dvou místech všechny soubory předvedly něco ze svého repertoáru. V tělocvičně jsme předvedli tance Štorc, Dymak, Pernikař; Katanak, Zahradnik, Slezsky; Hospoda; Pilky, Dymak, Èeladensky a zpěvy U suseda syneček a Ja by sobě zazpivala. Po nás vystoupil i Vizovjánek a Dánové. Všechna vystoupení se povedla a následovala výborná večeře, zmrzlina a dlouhá taneční zábava.
Ètvrtý den jsme vyrazili do přímořského městečka, kde jsme si zahráli bowling, zhlédli sochy z písku, nakoupili suvenýry a někteří z nás se i navzdory obrovskému větru a vln okoupali. Večer jsme se rozdělili přibližně do dvou rodin, kde nás pohostili a potom si s nimi zahráli hry a připili na vydařenou návštěvu.
Poslední den jsme zase vystupovali, tentokrát v přístavu Hvide Sande. Nejprve jsme však měli šanci zhlédnout rybí aukci a dát si na oběd čerstvou rybu. Předvedli jsme stejné pásmo jako minule a opět jsme sklidili obrovský potlesk. Později odpoledne jsme pak nav

Tábor 20191. srpna 2019

thumbnail

Tradičně na Ostravici po dobu dvou týdnù se odvážní táborníci sešli aby letos bojovali s duchy lesa.
Za vše mluví záznam z táborového deníku:
Tak včera to bylo fakt hustý. Nevěřil jsem svým očím, když nás ty obludy přepadly. Většina dosavadních táborníkù se stihla schovat do srubu, ale já ne… Skoro úplně mě ty obludy roztrhaly. A ztratil jsem sandál! Naštěstí jsem pří útěku narazil na skupinu odvážných dětí. A že jich bylo!
Pomohli mi zpátky na nohy, dali jsme dohromady plán a vyrazili dobýt tábořiště. Zlí duchové mezitím stihli obrátit všechno vzhùru nohama. Ale děti se udatně vrhly do boje a s křikem celé tábořiště zabraly… skoro. Duchové byli opravdu silní. V době, kdy se zrovna velká skupina dětí nechala léčit a nabírala síly do dalšího útoku, něco zvláštního vyšlo na louku a začalo to všechny zlouny v táboře zahánět. Duchové se dokonce pokusili na něj vrhnout, ale jejich útok ztroskotal a duchové byli zahnáni.
V ten moment se děti opět vrhly do tábořiště a získaly jej pro sebe! Pocit to byl skvělý, ale nastal okamžik, kdy bylo třeba vše dát do pucu. Vyčistit nepořádek po boji, odnést si všechna zavazadla do chatek či stanù a pustit se do večeře. Poté následovala spousta her, kdy se neznámé děti seznamovaly, a už tu byl večer. Ač zlá stvoření držely tábor, noc byla tichá a temná. Táborníci byli po malých skupinkách předváděni a osud (nebo snad les?) jim určil, s kterým oddílem budou po zbytek tábora soutěžit.

Více na stránkách https://tabor.ondrejnica.cz/denik_2019.php

Zámecké léto 201914. června 2019

thumbnail

Již tradičně byl pozván zahraniční soubor na nádvoří našeho krásného, tentokrát ovšem rozestavěného, staroveského zámku. Pro letošní rok to byl rumunský Soubor DOINA TIMIªULUI z Temešváru, dále romský soubor Cinkečhave z Nového Jičína. Po programu nám k tanci, poslechu i sklence dobrého vína zahrála CM Ondřejnica a CM Pramínky z nedaleké Kopřivnice. S Pramínky si zazpívala i naše malá tanečnice Štěpánka Nyklová. Zábava u cimbálu pokračovala tradičně do ranních hodin. Jsme rádi že naše milované Zámecké léto bylo opět na zámku, snad příští rok už bude zcela opravený :)

Jizda kole obila8. června 2019

thumbnail

FPFL Proskovice26. dubna 2019

thumbnail

Dne 26.dubna 2019 se konal již16.ročník festivalu Poodří Františka Lýska. Na zahájovacím festivalu vystoupily nejstarší děti Malé Ondřejnice a také pěvecké sbory Proskovjáček a Koata. Náš soubor vystoupil s jarním pásmem za doprovodu muzičky Písklata pod vedením Jany Hýlové a v druhé části laškovné pásmo Štramberk doprovázené CM Šverc ze ZUŠ BRUŠPERK pod vedením Diany Pomklové.

Masopust v Ostravě5. března 2019

thumbnail

Ostravský masopust se nesl v renesančním duchu a jako každý rok se konal na Masarykově náměstí. Bylo zde k vidění spousta hostù mimo jiné i dětský folklorní soubor Hlubinka, dětský soubor Heleny Salichové no a samozřejmě i naše Ondřejnica.
Pro tento rok jsme si připravili pro diváky kolový renesanční tanec, s klasickými renesančními kostýmy. Celé odpoledne bylo velmi příjemné počasí a tudíž zde bylo spoustu divákù.
Po programu, který se konal na podiu, nastal čas na prùvod přes centrum Ostravy s několika zastávkami. V prùvodu jste mohli zahlédnout spoustu klasických masopustních postav jako řezníka, faráře, smrtku, medvěda a další maškary.
Nakonec jsme se vrátili zpět na náměstí, kde byla k poslechu připravena kapela a užívali jsme si atmosféru.

Lašský bál 201926. ledna 2019

thumbnail

Rok 2018

VaLašké Vánoce1. prosince 2018

thumbnail

V Brušperké škole se letos konaly VaLašské Vánoce. Kromě Ondřejnice, která zde vystupovala, zde bylo mnoho dalších uchazečù o podium. Hostem byly ještě další dva soubory. Jeden z nich byl Vizovjánek, který za námi dorazil z Vizovic spolu s CM Ocún. Začátek Vánočního představení začala Malá Ondřejnica se svými nejmladšími členy. Celé vystoupení se neslo v adventní atmosféře, které byla přizpùsobena i jednotlivá pásma. Ke konci vystoupení naše mladé tanečníky navštívil Mikuláš s nebeskými anděly a čerty. Za malou básničku nebo písničku je obdaroval sladkostmi. Nakonec večera, diváci ukončili představení hvízdáním a potleskem, a tím byly povedené VaLaššké Vánoce u konce. Děkujeme Vizovjánku a CM Ocún za spoluorganizaci! :)

Regiony jak je neznáme - Moje Lašsko20. října 2018

thumbnail

Zámecké léto - Mexiko15. června 2018

thumbnail

Malá Ondřejnica v Gongu9. června 2018

thumbnail

V sobotu ráno vyrazila naše střední skupina Malé Ondřejnice pod vedením Jany Boháčové a Market Šindelové společně s cimbálovou muzikou Šverc na Den KDU-ÈSL do multifunkční haly Gong v Ostravě. Děti vystoupily s celým programem několika pásem, který slovem provázely Kateřina Kantorová a Barbora Èerníková. Naše děti předvedly pásma Kotoviny, Hastrman, Hra na řemesla a v Přyboře na dvoře. I když se jednalo o jejich zatím největší vystoupení, děti to zvládly na výbornou a neminula je sladká odměna.

Jízda kole obila - Folklorní program19. května 2018

thumbnail

Letos jsme opět prožili krásné obecní slavnosti. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a všichni staroveští občané se mohli radovat jak z počasí, dobrého jídla a pití, tak i z krásného programu, jehož jsme opět byli součástí. Na fotografiích se mùžete podívat, jak máme šikovné a nadějné mladé tanečníky. Dospělá složka předvedla své oblíbené horské pásmo. Nesmíme ale opomenout našeho letošního hosta. Tím byl folklórní soubor Vonička z Havířova. Ti měli na programu obrovský podíl a my jim a jejich cimbálové muzice moc děkujeme. Chceme poděkovat také všem divákùm, kteří nás opět podpořili v hojném počtu! Děkujeme!

Kamila 5012. května 2018

thumbnail

12. května 2018 - Kamila 50 Obyčejně neobyčejné! Občas se tak stane, že některý z našich členù slaví významné a krásné výročí. To se stalo i tentokrát! Nádherných 18 let (* echm* * echm*) jsme společně s naší Kamilou oslavili v oprechtickém sále. K potěšení, tanci i zábavě se nám postupně vystřídala kapela Zhaslo v Pecu, Ondřejnica a Nerez. K tomu jsme si připravili a znovuobnovili vystoupení z Cesty kolem světa!

Lašský bál 201826. ledna 2018

thumbnail

Již podruhé jsme se sešli v Krmelíně Na Benátkách u příležitosti 22. ročníku Lašského bálu. Sál se pro hosty otevřel v pátek v 19 hodin a již za hodinu poté byl bál zahájen předtančením Ondřejnice. Na parket se vrátili ostřílení členové, kteří se do souboru na jednu sezónu vrátili. Speciální výstup byl připraven ve spolupráci s manžely Mlčochovými, kteří taktéž zavítali na pár zkoušek. Novinkou na bále byla netypická tomboly (kterou jsme si vypùjčili od kamarádù z Paskovjánku), kdy si lidé mohli zakoupit žetony v kouzelné chaloupce, a ihned zjistili, zda jsou vítězi ve hře nebo v lásce. Pokud nevyhráli hodnotnou cenu, byl přítomen i nápojový referent, se kterým mohli zapít žal  .Celý večer skvěle hrály cimbálové muziky Ondřejnica, Tragač a host Valašský Vojvoda. Třešničkou na dortu bylo pùlnoční představení na téma Cesta kolem světa, aneb soubor jede na zájezd, ve kterém se k nám poprvé připojili nejstarší členové Malé Ondřejnice.

Rok 2017

Staroveské podzimní slavnosti4. listopadu 2017

thumbnail

Po dvou letech jsme opět uspořádali Podzimní slavnost. Tématem byl prùběh celého lidového roku. Vystřídali se všechny skupiny Ondřejnice. Na jevišti se objevili Tři králové, masopustní rej, Hastrman, letní radosti, pou, podzimní sklizeò a celý pořad jsme uzavřeli pásmem O dušu pod vedením Silvie Paličkové. Zde jsme si zatančili jako andělé a čerti, kteří se přetahují o hříšníka. Děkujeme početnému publiku za velkou podporu!

Třebovický koláč16. září 2017

thumbnail

V září jsme se vydali do nedalekých Třebovic. Spolu s ostatními soubory jsme byli součástí pásma, které bylo v pouovém duchu. Oprášili jsme jako cigáni pásmo „V Krmelině na dolině“ , dále již dávno zapomenutou frašku „Karolina“ a užili si taky trochu té pouové zábavy. Moc děkujeme pořadatelùm za pozvání!

Sousedské odpoledne24. srpna 2017

thumbnail

Po čtyřech letech jsme opět přivítali naše přátele z Dánska. A bylo veselo!

Festival v Písku18. srpna 2017

thumbnail

V roce 2017 nás minul zájezd do zahraničí, tak jsme si ho udělali v Èechách. Zajeli jsme si CM Tragač do Písku. Užili jsme si tam pár dní plných tance, zpěvu a zábava s ostatními soubory z celé republiky. S prùvodem jsme se prošli po nejstarším mostě v republice, někteří jej dokonce i podplavali :)
Sluníčko nám svítilo a nám se to líbilo!

Tábor 2017 - NAM3. srpna 2017

thumbnail

Dnes zpravodajská služba provedla operaci s cílem prozkoumat dění poblíž objektu s kódem 2X4F6 s krycím názvem KÈT Baník Ostrava na Ostravici. Poslední dobou je v této oblasti zaznamenaná zvýšena energetická aktivita, která by mohla znamenat leccos.
Následující fotodokumentace dokládá tajnou vojenskou aktivitu na kótě 2X4F6 a jasně ukazuje hraní her, výuku tancù a dalších aktivit spojených s táborem LSPT Ondřejnica.
Ustředí zpravodajské rozvědky
Kopřivnice mjr. Jaromír Konečný
N49 32.60.0000, E18 23.54.7000

Zámecké léto - Kolumbie16. června 2017

thumbnail

Zahraničním hostem byl pro tentokrát soubor z daleké Kolumbie. V zámku to hýřilo pestrý barvami a divokými rytmy, podlaha se prohýbala :). Kvùli nepřízni počasí jsme se byli nuceni přesunout do vnitřních prostor zámku. Diváci nás však podpořili a atmosféra byla velmi pohodová. Potěšit nás svým tancem přijel také soubor Vizovjánek.

Jízda kole obila - folklor3. června 2017

thumbnail

„Stará Ves je láska má, ta mi vždycky sílu dá….“
V tomto rytmu se nesly již tradiční Obecní slavnosti a s ní spojená Jízda kole obila. Společně se souborem Ondrášek z Frýdku–Místku jsme to na pódiu roztočili. Vystupovali jsme s pásmem Vojna a tancem Hodinař. Předvedly se také všechny dětské skupiny.

Ondřejnica 40 - Koncert v 18 hodin20. května 2017

thumbnail

Ondřejnica 40 - Koncert v 15 hodin20. května 2017

thumbnail

A JE TO TADY! SLAVÍME 40…to to uteklo.

Když před čtyřiceti lety Eliška Krejčíčková zakládala ve Staré Bělé soubor, třeba ani netušila, že budou další a další generace roztáčet ve víru lašských rytmù ještě za takovou řádku let.
Sestava se od té doby změnila, nadšení pro tanec, zpěv a folklór však nikoliv.

Za přítomnosti našich příznivcù, kamarádù a rodin jsme si pod taktovkou Yvony Voráčové připravili hodinový galakoncert, který jsme opakovali rovnou dvakrát.
Na pódiu brušperského divadelního sálu se vystřídaly všechny skupiny Ondřejnice – od dětí po Pozdní sběr. Zatančili jsme si například klasickou choreografii Moje Lašsko, ale i poněkud novější pásmo V Krmelině na dolině. Na jevišti jsme postupně přivítali současné i minulé vedoucí tanečních složek. Přišli nám také popřát i zástupci okolních souborù, se kterými se setkáváme.

Ve večerních hodinách jsme se přesunuli do restaurace Na Letné, abychom za zvukù CM Ondřejnica oslavili naše výročí společně – jak jinak než tancem a zpěvem. Byl to krásný zážitek a nepochybujeme, že se náš milovaný soubor dožije padesátky!

Velikonoce na Valašsku16. dubna 2017

thumbnail

Naše oblíbená akce v rožnovském skanzenu se nám velmi vyvedla. I když jsme se chvílemi klepali zimou, obecenstvo nás velmi podporovalo a z vystoupení jsme měli radost. V Rožnově jsme vystupovali jak my dospělí tanečníci, tak i dětská skupina MO pod vedením Market Šindelové. Do skanzenu se vždy rádi vracíme!

Velikonoce na Valašsku16. dubna 2017

thumbnail

Hu, hu, hu, vesno už je tu!10. dubna 2017

thumbnail

Tradičně jsme s dětmi z Malé Ondřejnice chtěli zahnat zimu tím, že jsme vynesli Mařenu. Předtím jsme si užili odpoledne plné tance a kreativních dílen. Snad jsme svým tancem a říkačkami tu zimu už opravdu zahnali. Vystoupily všechny skupiny pod vedením Barbory Vaòkové, Daniely Hofírkové, Markéty Šindelové, Jany Boháčové, Gabi Makarové a Denisy Korpasové.

Masopust v Ostravě28. února 2017

thumbnail

Malá Ondřejnica byla součástí masopustního reje na ostravském náměstí. Nechyběl medvěd, cigánka. Naše mladé souboračky si však navlékly kostýmy řezníkù, ve kterých si také zatančily a zúčastnily se prùvodu.

Lašský bál27. ledna 2017

thumbnail

Tradiční, již 21. Lašský bál se tentokrát konal v prostorách hospody Na Benátkách v Krmelíně. Bál začal ve 20 hodin předtančením Ondřejnice a Pozdního sběru na melodii Šotyšek. Dále byl pro hosty připraven bohatý kulturní program, nechybělo učení tancù, společenské hry, bohatá tombola a pekelně utajované pùlnoční překvapení ve stylu Benátského karnevalu. Celý večer výborně vyhrávaly muziky Ondřejnica, Tragač a Tolar. Skvělý večer končil až v brzkých ranních hodinách a my už se nemùžeme dočkat dalšího Lašského bálu.

Rok 2016

Vánoční besídka5. prosince 2016

thumbnail

Letos jsme se s dětmi rozloučili s rokem 2016 posledním vystoupením Na Benátkách. Děti předvedly nově naučené koledy a Vánočně laděné tance rodičùm a příbuzným, za které byly odměněny vánočkovým čertíkem. Ta pravá odměna dorazila za pár dnù, všechny hodné i ty zlobivější děti obdarovali vedoucí úplně novým tričkem Malé Ondřejnice.

Tvùrčí taneční dílna - Jihlava5. listopadu 2016

thumbnail

Každoroční přehlídka nových či nějakým zpùsobem jiných choreografií ve světě folklóru opět proběhla na podzim v Jihlavě. Jelikož náš soubor pod vedením Silvy Paličkové okusil tance úplně odlišné těm lašským tradičním, nesměl na této přehlídce chybět. V široké škále rùzných zvířecích a jiných témat jsme nezùstali nepovšimnutí. I přes obrovskou chu a radost tanečníkù jsme však nebyli pochopeni. Nevadí, víme, že naše publikum pásmo „V Krmelině na dolině“ miluje a my také.

Zájezd na Sicílii18. srpna 2016

thumbnail

Soubor Ondřejnica roztančil Sicílii - Sukně lašského kroje víří v ulicích měst Catania, Porto Empedocle, Petralia i Licata. Spoře odění Peruánci tvoří s našimi tanečnicemi, které mají čtyři spodnice a jednu vrchní sukni, krásný kontrast. Valašky v rukou tanečníkù z Ondřejnice sehraně protínají sicilský vzduch, který je horký i v noci. Ulice měst jsou provoněné kávou, dopékající se pizzou a typicky sladkým dezertem Canollo. Ve chvílích volna se tanečníci i muzika Tragač koupou v azurových vlnách, staví želvy z písku a v noci na pláži jen tak pro legraci kopou velké jámy. Další den si v nich místní děti nadšeně udělají skluzavku.
Lašský folklór už v minulých letech rozvířil Portugalsko, Estonsko, Holandsko a také Kostariku. Letos se staroveský soubor Ondřejnica s muzikou Tragač vydal na další dalekou cestu – tentokrát do sluncem rozpálené Sicílie.
V městečku Porto Empedocle naši folkloristé bydleli v místní škole společně se souborem z Thaiwanu. O pravidelnou italskou stravu se staral sám organizátor festivalu, Dario ……? Křupavé bagety, italské pasta a pizza mnoha chutí a vùní tak byly na denním pořádku. Ve městečku pak odpočinek s pravou italskou kávou a neodolatelně studenou zmrzlinou, kterou Siciliáni s oblibou servírují ve sladkých brioškách.
Ale cílem zájezdu samozřejmě nebyla gastroturistika. Souboráci se těšili na předávání českých tradičních tancù a písní novému publiku. Barevné, roztančené a rozezpívané prùvody vedly čtyřmi sicilskými městy a místní se tak mohli kochat pohledem na soubory z Polska, Gruzie, Èeska, Thaiwanu a z dalekého Peru. Sicilský kamarád Salvator na sebe dostal do prùvodu kroj a jako hrdý Èech s naší vlajkou mezi lašské folkloristy zapadl. Ondřejnica tak během několika dní navázala přátelské vztahy a vedle opětovného pozvání na Sicislký festival i v příštím roce tak dostala nabídku i do jiných zemí. Kdo ví, kam soubor pojede na výlet příště… Do polského Gdaòsku? Nebo až do Peru, do exotické Amazónie?

Zita Mickertsová

Letní tábor 20163. srpna 2016

thumbnail

Areál Baníku Ostrava OKD, Ostravice. Pohádkové království. Výroční 15. tábor LSPT Ondřejnica se ocitl v nebezpečí, jelikož se stal útokem nezbedných šotkù. Ti si vzali za cíl rozvrátit a zničit Pohádkové království krále Rudovouse, které vzniklo takřka přes noc v areálu KÈT Baník na Ostravici. Proto byli povoláni chrabří pomocníci, aby všechny šotky našli a pochytali do vězení střežené starým Prapohadem. Každý den jsme pomáhali pohádkovým bytostem potýkat se s jejich problémy v pohádce a za úspěšné splnění nám král daroval zlaáky. Ty jsme si nenechali, ale použili je jako úplatu šotkovi, který byl začarován v kámen a každý večer nám ukázal, kde hledat jeho zlobivé kamarády. Společně jsme všechny šotky pochytali a vrátili celé království do pořádku.

Zámecké léto17. června 2016

thumbnail

V letošním roce oslavila zakladatelka souboru paní Eliška Krejčíčková nádherné životní jubileum, a tak nemohlo Zámecké léto, konající se na domácí pùdě, kde soubor pùsobí od svého založení v roce 1977, být v jiném duchu, než ve stylu děkování a vzpomínání na skvělou práci dlouholeté vedoucí. Předvedeny byly oprášené choreografie Dyž sem šel přes ten černy les a Kožuch, Trojak, Dvojak, keré jsou dílem paní Elišky. Jako náš vážený host přijal pozvání soubor Soláò z Rožnova pod Radhoštěm a také Turecký soubor HACETTEPE UNIVERSITY z Ankary. Jako každý rok byla nálada vřelá a publikum neskutečně milé. Necháme se překvapit, kdo k nám zavítá příští rok.

Nakopaná11. června 2016

thumbnail

Skvělá událost v režii tanečníkù Ondřejnice, která si vzala za cíl sbližovat členy rùzných souborù, které pùsobí v okolí. Letos se účastnily 3 soubory: Ondřejnica, která postavila 2 týmy, soubor Slezan a tým Salichovcù. Všechny zápasy měly vysokou úroveò, a nechyběla přátelská - fair play nálada. Vítězem se však mohl stát jen jeden tým, tým ze souboru Heleny Salichové. Gratulace nejen vítězùm, ale i zúčastněným.

Jízda kole obila14. května 2016

thumbnail

Obecní slavnosti proběhly za krásného počasí s hojnou účastí občanù Staré Vsi a okolních obcí. Od dopoledních hodin probíhal program nejprve před zámkem, kde měl slovo Hrabě Syrakovský ke svým poddaným a zástupcùm staroveských spolkù, které se odpoledne téměř všechny představily na pódiu. LSPT Ondřejnica nesměla chybět. Ukázala své šikovné děti ze 3 věkových skupin a dospělá složka oblékla Horské kroje a předvedla tance z pod Beskyd. Hostem byl soubor Vizovjánek, který nás vtáhl svým vystoupením na Jižní Moravu.

XX. Lašský bál22. ledna 2016

thumbnail

Letos lašský soubor Ondřejnica uspořádal jubilejní, již dvacátý ročník Lašského bálu. Sál Katolického domu ve Staré Bělé v pátek 22. ledna patřil krojovaným. Jako host se letos představil folklorní soubor Rusava se svou muzikou. Zahajovací tanec patřil Ondřejnici. Při učení tancù to hosté mohli „roztočit„ s krojovanými a mnozí si osvojili nejeden lidový tanec. K doprovodu hrály až do ranních hodin CM Ondřejnica, CM Tragač a CM Rusava. Nechybělo pùlnoční překvapení, ve kterém se souboroví tanečníci tematicky vrátili až do dvacátých let. Místo krojù zaplavily pùlnoční parket swingové šaty, obleky a peří. Nedílnou součástí plesu byla bohatá tombola. Dvacátý ročník plesu se vydařil, jak hosté, tak i tanečníci byli příjemně naladěni. Ples jsme si velmi užili a děkujeme všem zúčastněným za vytvoření krásného večera!
Markéta Šindelová

Rok 2015

Vánoční jarmark12. června 2015

thumbnail

Dne 6. 12. se na frýdeckém zámku konal tradiční Vánoční jarmark, na kterém nechyběla Ondřejnica. Poklidnou atmosférou 2. adventní neděle se nesly vánoční koledy a lidové zvyky. Nechyběla Barbora, Lucie a za dětmi přišel i Mikuláš. Diváci měli možnost vidět během dne vystoupení čtyřikrát, samozřejmě každé bylo něčím originální :)

Podzimní slavnost7. listopadu 2015

thumbnail

Po dvou letech se opět naplnil sál v TJ Sokol ve Staré Vsi a to k prasknutí. Podzimní slavnosti, které se konaly 8. 11. 2015, provázelo nejedno překvapení.
O roli moderátorù se postarali talentovaní studenti konzervatoře Marek Viteker a Rastislav Širila. Celý večer otevřel soubor Ondřejnica společně s Pozdním sběrem. Postupně se na jevišti prostřídaly všechny dětské skupiny. Nejmenší a nejroztomilejší děti, pod vedením Gabky Makarové a Denisy Korpasové, si zahrály na Myšky a kocury. Pokračovala střední skupina pod vedením Jany Paličkové, Šárky Špačkové a Markéty Šindelové s pásmem Kotoviny, čili „kočkoviny“. V novém kabátě se předvedla nejstarší dětská skupina s komorním pásmem Anička pod vedením Barbory Vaòkové a Ivy Adamusové.
Jako host se letos představil soubor Salichovci. Následně jejich cimbálová muzika rozproudila besedu u cimbálu. O největší překvapení večera se pak postarala samotná Ondřejnica, doprovázená CM Ondřejnica. Pásmo Silvy Paličkové s názvem V Krmelině, na dolině…se neslo v cikánském duchu. Překvapení diváci nepoznávali tanečníky, které běžně znají v lašských krojích, a najednou stáli na jevišti v cikánských kostýmech. Vystoupení sklidilo velký úspěch a skvěle zakončilo program. Režie a dramaturgie celého programu se ujala Yvona Voráčová.
Během celého večera měli hosté možnost navštívit táborový stánek, kde se mohli v egyptských oděvech vyfotit, dokonce i s bohem Anubisem. Koupí muffinù také přispívali na další ročník tábora.
Zábava dále pokračovala při besedě u cimbálu, kde se prostřídala CM Salichovci, CM Ondřejnica a CM Tragač.

Kateřinice - dožínky12. září 2015

thumbnail

Přišla pozvánka vystoupit na Dožínkách v Kateřinicích a tak se soubor poradil a dal dohromady hezkou směs souborákù z Ondřejnice a Pozdního sběru, která jela v doprovodu CM Fojt tancovat na počest letošní sklizně a všem zemědělcùm z okolí. Sklidili jsme úspěch a pozvání na příští rok.

Sochovy slavnosti22. srpna 2015

thumbnail

Letošní Sochovy slavnosti ve Lhotce pod Ondřejníkem byly něčím výjimečné. Ondřejnica totiž vystupovala pouze v dětském pořadu autorky Yvony Voráčové s názvem: „ Mala s velkym, maly s velku. Èemu? Temu! Vystoupení se účastnily děti z Malé Ondřejnice společně s dospělými tanečníky. Tento pořad měl u divákù velký úspěch. Tanečníky doprovázela CM Slepenica. V prùběhu dne samozřejmě nechyběl prùvod vesnicí a lahodný oběd. Celý den vládlo příjemné počasí a všichni si sobotní odpoledne pořádně užili.

Tábor - táborový den12. srpna 2015

thumbnail

Po roční přestávce se opět táboroví nadšenci z našich řad dali dohromady, a vytvořili pro děti tábor na téma: Egypt. Během čtrnácti dní, kdy jsme obývali základnu klubu českých turistù Baník na Ostravici, si děti užily spoustu zábavy. Dopolední program byl zaměřen na zpěv, tanec a egyptské aktivity, odpoledne už se pak táhlo čistě ve znamení etapových her, večer děti čekal ceremoniál s výsledky jejich odpoledního snažení a večerka. Jako na každém jiném táboře ani na našem nechyběly táboráky a zpívání u ohně, koupání v bazénu a návštěvní den. Ten měl velký úspěch jak u dětí, tak i u jejich rodičù. Domù jsme se všichni vrátili sice dost unavení, ale plní krásných zážitkù a dojmù a doufáme, že příští rok se nám zase podaří tábor zorganizovat.

Tábor - návštevní den9. srpna 2015

thumbnail

Zájezd do Dánska2. srpna 2015

thumbnail

Vážená redakce a staroveští občané,
ráda bych se s Vámi všemi podělila o nádherné zážitky, které jsem prožila první týden v srpnu se souborem Ondřejnica ­ Pozdním sběrem v Dánsku. S dánským souborem má soubor Ondřejnica již dlouhotrvající čtrnáctileté přátelství. Před 3 roky Starou Ves nad Ondřejnicí navštívil dánský soubor Sonder Felding. Letos nabídku navštívit dánské přátelé přijali tanečníci Pozdního sběru, cimbálová muzika Fojt a valašský soubor Vizovjánek. Do městečka stejného názvu, tedy Sonder Felding, jsme přijeli v pondělí v odpoledních hodinách. Byli jsme uvítáni členy dánského souboru. Jednotliví členové dánského souboru si české tanečníky rozdělili do svých rodin. V úterý jsme byli přijati na radnici ve městě Herning. Poté následovala prohlídka města a firmy Bang & Olufsen, kde se mnozí z nás cítili jako v jiném světě, když mobilním telefonem ovládáte úplně celou domácnost, včetně uvaření kávy v kávovaru. V odpoledních hodinách vystoupili tanečníci souboru Ondřejnica ­ Pozdního sběru, Vizovjánku a dánského souboru v knihovně. Další den jsme si užili v pohádkovém Legolandu. Ètvrtý den dopoledne jsme si vyzkoušeli jízdu na vodních lyžích a odpoledne bez úrazù opět vystupovaly všechny tři soubory na náměstí kouzelného přímořského městečka Hvide Sande. Krásný výlet se spoustou úžasných zážitkù se nedá vylíčit slovy, to musíte zažít. A členové souboru Ondřejnica to ví. Proto se tak rádi do dánských rodin vrací, nebo spousta z nich už má v Dánsku své opravdové přátelé. Ráda bych také poděkovala obci Stará Ves nad Ondřejnicí a panu starostovi za dlouholetou podporu souboru Ondřejnica, díky níž soubor mùže pravidelně vycestovat i za hranice Èeské republiky a reprezentovat tak Ondřejnicu a zároveò i Vaší hezkou vesnici Starou Ves n. O.
Ing. Kateřina Frenzelová, tanečnice Pozdního sběru

Zámecké léto19. června 2015

thumbnail

Letošním zahraničním hostem Zámeckého léta byl soubor z Finska, dále vystoupil Folklorní klub Fogáš z Ostravy, který se zaměřuje na slovenský folklor a samozřejmě místí Ondřejnica. Každý z vystupujících souborù mel připravené dva vstupy, takže diváci neměli o zábavu nouzi. Ondřejnica se v prvním vstupu předvedla s klasickými Lašskými tanci, ve druhém předvedla novinku- tance o žních. Doprovodily nás CM Ondřejnica i CM Slepenica. Obě naše muziky poté hrály na tradiční besedě u cimbálu, přidaly se i muziky obou našich hostù a o zábavu bylo postaráno až do ranních rodin.

Natáčení promo videa13. června 2015

thumbnail

Dny 13. a 14. června byly zasvěceny natáčení promo videa Ondřejnice. Byla to velmi zdlouhavá a náročná práce, která některé z nás bavila více, a některé méně. Toto video by mělo sloužit ke zlepšení propagace našeho souboru. Natáčení videa se ujal pan Luděk Ondruška se svými dvěma kolegy. Výsledek naší společné práce ještě nespatřil světlo světa, ale všichni doufáme, že to bude co nejdříve, protože se moc těšíme. Výsledné video bude poté vyvěšeno ke shlédnutí na našich stránkách, zatím ale stále napjatě čekáme.

Mělnický Vrkoč5. června 2015

thumbnail

Ètyřdenní festival v Mělníku byl pro tanečníky Ondřejnice velice náročný. Tropické teploty přetrvávaly od čtvrtku až do neděle. Ondřejnica má však tuhý kořínek a jen tak něco ji neodradí. Vystupovali jsme jak na vnitřních, tak i na venkovních pódiích. V prùběhu festivalu nechyběl prùvod s vystoupením na náměstí ani společné učení tancù. Celý festival nás doprovázela CM Slepenica. Diváci festivalu mohli shlédnout jak čísla z Lašska nížinného, tak i z Lašska horského, které má vždy velký úspěch. Festival se tanečníkùm i muzikantùm moc líbil a už teï se těšíme na další podobný výjezd.

Ondřejnická nakopaná16. května 2015

thumbnail

Po vzoru námi oblíbeného fotbalového turnaje O putovního Portáša se kluci z Ondřejnice rozhodli zavléct tento příjemný zvyk i k nám na severní Moravu. 1.ročník proběhl na výsost hezky, počasí přálo a pohár i přes velké snažení souborù Slezan a Salichovcù, zùstal pohár doma, v držení jednoho ze dvou týmu Ondřejnice. Co si přát víc, snad jen větší účast cizích souborù. Fotbalu zdar!

Májová Plesná1. května 2015

thumbnail

První květnový den strávila dospělá Ondřejnica na festivalu Májová Plesná. Ikdyž nám počasí moc nepřálo, pořadatelé mysleli na vše a účastníky prùvodu se snažili zahřát alespoò tekutým občerstvením. Po prùvodu nás čekala zkouška na pódiu a výborný oběd. Vystoupení se tanečníkùm i muzikantùm povedlo, předvedli jsme klasické Lašské tance jako Taòec z Košatky, Pilky- dymak- čeladensky, Hospoda, Zvrtky atd… Zazněly také dívčí zpěvy a muzikantské okénko v podání CM Slepenica, která nás během celého dne doprovázela.

Malá Ondřejnica na Masopustu v Ostravě17. února 2015

thumbnail

V Malé Ondřejnici dorùstá mnoho malých, šikovných tanečníkù, kteří se 17. 2. zúčastnili Masopustu na Masarykově náměstí v Ostravě. Našim dětem nechyběly typické masopustní masky, takže jejich vystoupení sklidilo úspěch a dokonale zapadlo do masopustního reje. Nechyběl nám medvěd, kominík, učitel, žabky, myši nebo šikovná harmonikářka. Následoval prùvod centrem Ostravy, při kterém se hrálo, zpívalo, tančilo a rozdávaly se koše koblih. Ke všemu nám celé odpoledne počasí přálo a děti i jejich šikovní rodiče si vedli skvěle. Malá Ondřejnica si tento den užila a doufáme, že s masopustním pásmem zabodujeme i na regionální přehlídce na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.

Lašský bál30. ledna 2015

thumbnail

V pátek 30. ledna se odehrál tradiční, již 19. ročník Lašského bálu. Tentokrát v prostorách Katolického domu ve Staré Bělé. Tanečníci z Ondřejnice zahájili ples předtančením, konkrétně Taòcem s Proskovic a Hospodou. Následovalo učení tancù pod vedením Yvony Voráčové. Následovaly taneční hry, tombola a samozřejmě pùlnoční překvapení. Novinkou byl pro návštěvníky fotokoutek, který byl hojně využíván – fotografie z plesu si mùžete prohlédnout na našich webových stránkách. K poslechu a tanci zahrála CM Ondřejnica, CM Slepenica a CM Tragač. Hosté i účinkující se příjemně bavili a už nyní Vás zveme na příští jubilejní 20. ročník Lašského bálu, na kterém nesmíte chybět!

Lašský bál30. ledna 2015

thumbnail

Foto: Jiří Janda

Rok 2014

Mikuláš na Benátkách3. prosince 2014

thumbnail

Tradiční Mikulášská besídka proběhla již po několikáté v sále restaurace Na Benátkách. Jelikož dětí je v souboru jako smetí, sál praskal ve švech. Vystoupily všechny tři skupiny Malé Ondřejnice, předvedli klasické tance i koledy. Všechny tři skupiny doprovodila na harmoniku Ivona Francová. Na závěr večera přišel i Mikuláš se svojí družinou a rozdal všem dětem dárečky.

Fotbal Jasenná27. září 2014

thumbnail

Stejně jako loni, i letos jsme se vydali do Jasenné, na fotbalový turnaj folklorních souborù s názvem „O putovního Portáša“, který organizuje folklorní soubor Portáš. Přes prvotní problémy na cestě jsme se zrádně dopravili na místo- tímto děkujeme Radkovi, protože bez něj bychom nedojeli vùbec. Počasí organizátorùm nepřálo a travnaté hřiště v Jasenné bylo podmočené, přesunuli jsme se proto do Vizovic, na místní hřiště s umělým povrchem. Tam proběhlo rozlosování a turnaj mohl začít. První zápas se nám moc nevyvedl a prohráli jsme, po prvotním nezdaru jsme tedy změnili taktiku a další zápasy byly lepší a lepší. Dařilo se nám natolik, že jsme nakonec získali první místo! Takový úspěch nikdo z nás nečekal a měli jsme z něj opravdu velikou radost. Největší díl na naší výhře měli nejmladší členové týmu Tomáš Vaněk a Marek Viteker, který se také stal nejlepším střelcem turnaje. Dále musíme vyzdvihnout práci trenérù Michala F. a Michala V. a v neposlední řadě též řidiče Radka a Vlaïku. Oslavy vítězství byly bujaré, zakončili jsme to samozřejmě U Babek, kde jsme si dali vítěznou pizzu. Teï už jen nezbývá než trénovat na příští rok, abychom mohli naše vítězství obhájit.

Velké Karlovice6. září 2014

thumbnail

Sobotní výlet do Karlovic začal velmi brzy, autobus vyjížděl už v 7 hodin, tak si všichni tanečníci museli řádně přivstat. Èekaly nás dvě vystoupení ve Velkých Karlovicích. První z nich bylo na parkovišti před hotelem, diváci ovšem nedorazili, tak jsme si zatančili alespoò pro sebe a pro pár kolemjedoucích cyklistù. Po výborném obědě jsme v prùvodu obešli celé Karlovice až k pódiu, kde jsme se krátce předvedli Štorcem. Po oficiálním zahájení festivalu jsme se dostali na scénu jako první. Zatančili jsme Tanec z Košatky, Zvrtky, Hospodu, Štorc a Pilky- Dymak- Èeladensky. Doprovodila nás CM Ondřejnica. Naše vystoupení mělo úspěch, zùstali jsme ještě chvíli na vystoupení dalších souborù, ale pak už jsme spěchali domù, čekal nás totiž den města Brušperk- tam jsme ale všichni byli jako diváci a krásně jsme zakončili společně strávenou sobotu.

20. Sochovy slavnosti23. srpna 2014

thumbnail

Sochovy slavnosti letos oslavily krásné dvacáté narozeniny. V prùběhu těchto let se na zdejším pódiu vystřídala spousta folklorních osobností a právě na tyto osobnosti byl zaměřen pořad dospělých souborù. U nás byla volba jasná- Pavel Vaněk! Na jeho počest zatančili Tomáš s maminkou Reòou sólo Pildy- Dymak- Èeladenský, pak následovaly Zvrtky a Skok. Doprovodila nás CM Slepenica. Naše vystoupení bylo sice krátké, ale jak se říká, méně je někdy více. Z pódia jsme všichni odcházeli s dobrým pocitem. V prùběhu odpoledne jsme shlédli dětský pořad autorky Yvony Voráčové, ve kterém se představily i děti z Malé Ondřejnice- konkrétně skupina vedená Janou Paličkovou. Nechyběl ani každoroční prùvod obcí a ohòostroj. Večernímu programu kraloval slovenský soubor Železiar, na který jsme se všichni moc těšili. Tanečníci byli ovšem nuceni svùj program ukončit předčasně, kvùli silnému dešti. I přesto se nám ve Lhotce jako vždy moc líbilo a už se nemùžeme dočkat dalšího ročníku

Trnava15. srpna 2014

thumbnail

Po březnovém tropickém výjezdu souboru na Kostariku bylo jasné, že se o prázdninách moc daleko nepodíváme, ale abychom jen neseděli doma, přece jen jsme vyjeli, a to na mezinárodní folklorní festival Trnavská brána, který se uskutečnil v Trnavě. Během prodlouženého víkendu nás čekaly čtyři vystoupení. První z nich v pátek večer, na hlavním náměstí. Vystoupení se nám sice povedlo, ale počasí nám moc nepřálo, takže většina divákù se rozutekla domù. V sobotu to byla ale podstatně lepší. Dopoledne jsme spolu s muzikou Slepenicou (která s námi byla na zájezdu poprvé, a doufáme, že ne naposled)zpívali na náměstí, poté následoval prùvod a výuka gorolských tancù (nám to šlo, mùžete vidět na fotkách). Po obědě jsme měli další vystoupení, tentokrát jsme se předvedli s Horským Lašskem, které mělo velký úspěch. Poslední vystoupení bylo v neděli v Piešanech, zde jsme měli celý hodinový program a tak byli k vidění jak čísla z Lašska nížinného, tak z Lašska horského. Celý víkend se nesl ve veselém duchu a my si náš malý „zahraniční“ zájezd moc užili.

20.mezinárodní folklórní festival CIOFF/IOV Frýdek-Místek21. června 2014

thumbnail

Pozvání k účasti letos obdržel Pozdní sběr Ondřejnice a prožil krásný den plný tance, písní, festivalové atmosféry a dobré nálady.

Pátým dnem na 20. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Frýdek-Místek byla sobota, 21. června 2014. Festivalové dění začalo už v devět hodin ráno. Jednak na náměstí Svobody v Místku, kde začala hrát cimbálová muzika Ostravičky, jednak na náměstí Evropy v Místku, odkud vyšel festivalový prùvod. Ten nakonec doputoval na náměstí Svobody a všechny soubory (Makedonie, Indie, Gruzie, Polsko, Slovensko, Morava, Slezsko, Èechy) se tu představily krátkým vystoupením divákùm, kterých bylo plné náměstí.
Po krátké polední přestávce se festivalový program v 13:15 rozjel znovu naplno. Diváky čekalo hned osm koncertù za sebou, v němž se vystřídalo celkem 15 souborù, od dětských až po seniorské. "Na věku nežáleží" byl název programu, kde Pozdní sběr Ondřejnice spolu se seniorským souborem Vršatiec ze Slovenska rozdával úsměvy, veselou náladu a pozitivní energii. Oba soubory byly dùkazem, že "roky jsou jenom čísla". Všichni účinkující divákùm ukázali, co mají společné - lásku a úctu k tradicím, k lidové hudbě a tancùm svého kraje či své země, úctu k tradicím svých předkù.Obecenstvo vydrželo sledovat vše až do pozdních večerních hodin. Lidová veselice, která pak následovala se protáhla až do ranních hodin:).

Zámecké léto - Makedonie20. června 2014

thumbnail

20.6. se konal již tradiční foklorní večer na zámku - "Zámecké léto." Po 8 letech se tanečníci Ondřejnice s cimbálovou muzikou Ondřejnica představili s pásmem "Vojna," při kterém divákùm běhal mráz po zádech. Letošním hostem byl soubor z Makedonie, jejichž vystoupení nadchlo všechny diváky. I přes nepřízeò počasí Ondřejnica statečně zatančila horské pásmo za doprovodu nové muziky "Slepenice." Někteří tanečníci sice svými kroji "vytřeli" zámeckou dlažbu, ale ani to jim nevzalo úsměv na rtech a za potlesku divákù dokonce kus čardáše přidávali. Viděli jsme také Pozdní sběr, který popřál panu starostovi k narozeninám. Následovala beseda u cimbálu, která opravdu stála za to. Cimbál nebyl jen jeden, ale hned dva a byla to síla! Tančilo a zpívalo se do rána!

Poodří Františka Lýska25. dubna 2014

thumbnail

Nejstarší skupina Malé Ondřenice vystupovala 25.4. v Proskovicích na zahájení festivalu Poodří Františka Lýska. Tancovali jsme pásmo Hu, hu, hu, vesno už je tu! Doprovod nám dělal pár z dospělé Ondřejnice - Denisa Korpasová a Marek Viteker, kteří zatancovali dva tance, které se naučili na folklorních dílnách. Po vystoupení následovaly taneční dílny pro děti - učili jsme je tanec Kalamjka a Èerna vlna.

Kostarika 20147. března 2014

thumbnail

Je tomu pár dní, co Lašský soubor písní a tancù Ondřejnica vyrazil za oceán. V počtu 25 členù navštívil 5. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Raíces v San José, hlavním městě exotické Kostariky. Festival se konal od 8. do 15. března. Předtím ovšem čekala tanečníky i muzikanty více než 30 hodinová cesta. Cimbál jako hudební nástroj pro svou rozměrnost musel mít vlastní letenku. Naštěstí dorazil do San José i nazpátek v pořádku, stejně jako všichni členové výpravy.
V zahraničí bylo o soubor dobře postaráno. Ochotně se nás ujali místní pořadatelé Raul a Stefani, kteří ještě letos přijedou navštívit Èeskou republiku. Ubytování bylo zajištěno v motelu s bazénem uprostřed a výhled zkrášlovaly všudypřítomné palmy. Oproti českému sychravému jaru to byla opravdu změna, a to příjemná. Nyní přišly na řadu skrčené kroje, které se všem zázračně podařilo nastrkat do těsných kufrù. V bojových podmínkách jedné žehličky pro 25 lidí se nám je nakonec podařilo upravit do ucházející podoby. A už začal festival! Spolu se skupinami z Kostariky, Chile, Kolumbie a Francie jsme obráželi místní divadla a školy. Byli jsme příjemně překvapeni, s jakým nadšením byl náš soubor přijat. Vystoupení jsme si opravdu užívali, a že jich nebylo zrovna málo. Kostaričané žijí okamžikem a na každém rohu slyšíte jejich typické: „ Pura vida!“- v překladu čistý, krásný, dobrý život nebo vše je ok. V tomto duchu se, až na výjimky, nesl celý náš zájezd.
Samozřejmě, že jsme si našli čas i na zasloužený relax. Absolvovali jsme výlety na vulkán Arenal a koupání v horkých pramenech. Snažili jsme se chytat bronz jak na pláži, tak u bazénu. Měli jsme to štěstí vidět dokonce i lenochoda! Blahodárné chvíle klidu nám však přerušila viróza, která skolila většinu našeho osazenstva zhruba na 3 dny. Ale členové Ondřejnice mají tuhý kořínek! Ke konci zájezdu se opět všichni postavili na nohy a absolvovali jsme ještě poslední výlet do národního parku Manuel Antonio. Naskytl se nám krásný pohled na tropický les s opicemi, které zákeřně okrádaly místní turisty &#

Kostarika 2014 - Tance7. března 2014

thumbnail

Rok 2013

Folklorní Inspirace16. listopadu 2013

thumbnail

Na přehlídku nových choreografií na Janáčkově konzervatoři v Ostravě jsme se letos výjimečně vydaly pouze v dámské sestavě. Dvanáct statečných členek Ondřejnice a PS předvedlo pěvecké pásmo bez doprovodu muziky. Zpívaly jsme především o mužích. Přes počáteční neshody mezi dvěma věkovými skupinami jsme ale nakonec našly společnou notu a zazpívaly jsem si: „Ze starym se ženička sužuje, ale s mladym, to se pomiluje“. Porotě se naše vystoupení líbilo, z čehož jsme měly velkou radost.

Podzimní slavnost9. listopadu 2013

thumbnail

Letošní podzimní slavnost se konala 9. 11. Jako vždy se na ní předvedly všechny skupiny souboru Ondřejnica, tudíž program byl velice pestrý. Podtitulem letošní slavnosti byl úryvek písně: „ Aj dolina, dolina, my jsme jedna rodina“, proto jsme do programu zařadili i nová netypická čísla. Celý večer byl zahájen slavnostně, Taòcem z Košatky. Poté se předvedly dětské skupiny- pod vedením Jany Paličkové a kolektivu to byli nejmladší a střední a pod vedením zdatného dua I+I(Ivona Francová a Iva Adamusová) skupina nejstarších dětí. Největší úspěch mělo čistě mužské číslo- skok. Tancovali ho všichni chlapi, od nejmladších po nejstarší a byla to opravdu podívaná. Následoval tanec s pracovním názvem „rodinný“, protože ho tancovali všichni, kteří mají v souboru nějakého rodinného příslušníka. Nejlepším tanečním párem tohoto tance jsme vyhodnotili Jirku a Marka Vitekrovy- šlo jim to opravdu znamenitě;) Následovaly Pilky- Dymak-Èeladenský v podání dvou párù ve složení matka+ syn. Další novinkou našeho programu bylo přijímání nových členù do dospělé složky Ondřejnice. Na pódiu proběhlo předání zápisného, správná úprava krojù, přeměření tělesných proporcí a samozřejmě i taneční zkouška. Mladí tanečníci vším úspěšně prošli a stali se našimi řádnými členy. Náš program byl zakončen několika společnými tanci a závěrečnou písní společně s dětmi: „ Aj dolina, dolina, my jsme jedna rodina, od malučkych ež po velke, zrajeme jak sud vina!“ Druhá část programu patřila souboru Valašský Vojvoda z Kozlovic. Po jejich vystoupení jsme pokračovali besedou u cimbálu až do brzkých ranních hodin.

Sochovy slavnosti24. srpna 2013

thumbnail

Již tradiční vystoupení našeho souboru na Sochových národopisných slavnostech letos připadlo na sobotu, 24. srpna. V dětském pořadu autorky Yvony Voráčové diváci mohli shlédnout vystoupení okolních dětských folklorních souborù. Malá Ondřejnica samozřejmě nechyběla a předvedla pásmo „Na Staroveske puti“. Doprovodila je CM Tragač z Brušperské ZUŠ. Dospělá složka vystupovala v pořadu zaměřeném na lidové léčitelství. Na závěr pořadu jsme předvedli, že nejen alkohol, bylinky, láska ale i tanec léčí. Doprovodila nás CM Slepenica (tedy cimbálová muzika, jak se říká, slepená na poslední chvíli). Tímto všem jejím členùm děkujeme! ;)

Zámecké léto - Kostarika21. června 2013

thumbnail

Zámecké léto letos proběhlo 21. června, v termínu Staroveské pouti. Na nádvoří zámku se představila dospělá složka Ondřejnice, nejstarší skupina Malé Ondřejnice a hosté Vonička z Havířova a soubor z Kostariky. V první čísti programu mohli diváci vidět dva vstupy dospělé Ondřejnice, v prvním je doprovázena CM Fojt, v druhém CM Ondřejnica, Malou Ondřejnicu doprovázela CM Tragač z Brušperské ZUŠ. Předvedla se také Vonička. Druhá část programu už patřila jen Kostarice, která roztančila celé zámecké nádvoří a doslova zvedla celé publikum ze židlí. Zábava pokračovala do pozdních večerních hodin, hosté se dobře bavili a i mezi účinkujícími vládla velmi příjemná atmosféra. Už teï se nemùžeme dočkat dalšího Zámeckého léta.

Zkouška malé ondřejnice7. června 2013

thumbnail

V pátek, 7.6., jsme měli poslední zkoušku. Strávili jsme ji u Ivči na zahradě, hráli jsme rùzné hry, soutěžili jsme v oblékání krojù, hledali jsme poklad, hráli jsme Ondřejnický kufr a na konci jsme opékali párky. Nejlepší byla ale kulinářská soutěž, kdy každý z nás něco upekl a my pak hodnotili, komu se výrobek nejvíce povedl. Už se těšíme na příští rok!

Fotbal v Jasenné 1. června 2013

thumbnail

1. Èervna, na den dětí se skupinka odvážných tanečníkù jak ze složky dospělé, tak i z PS vydala do Jasenné, aby se zúčastnila místního fotbalového turnaje „ O putovního portáša“. Pod vedením hrajícího kapitána Michala France se náš tým umístil na krásném sedmém místě. Nejvypjatější zápas jsme odehráli s naší cimbálovou muzikou Fojt, která postavila vlastní tým. O vítězi rozhodly až penalty, které se více vydařily muzikantùm než tanečníkùm. Za tento zápas jsme nakonec byli řádně oceněni. Také široká fanouškovská základna nezùstala bez povšimnutí a byla náležitě oceněna. I přes horší umístění jsme si celý den užili a už se těšíme na příští rok.

Petrova u Strážnice25. května 2013

thumbnail

25. května se Pozdní Sběr spolu s cimbálovou muzikou Ondřejnca vypravil na vystoupení do Petrova u Strážnice. Byli pozváni na festival seniorských souborù, do pořadu „Senioři jako víno“. Festival se konal v unikátní památkové rezervaci Petrov- Plže, která je plná nádherných vinných sklípkù budovaných již od 15. Století. Festival se všem účastníkùm moc líbil a už se těší na další pozvání.

Staroveské obecní slavnosti - Jizda kole obila18. května 2013

thumbnail

Obecní slavnosti, spojené s jednou částí festivalu Poodří Františka Lýska patří k našim již tradičním akcím. Při jízdě kole obila letos vystupoval Pozdní sběr, při odpoledním programu se na pódiu představily všechny složky Malé i Velké Ondřejnice. V programu jsme mohli vidět pásmo o zajíčcích v podání souborové přípravky, nejmladší skupina předvedla nové pásmo „Rajty rajty na koòu“, střední si za doprovodu harmoniky zatančili na jarní písničky Zahradka, Na komině a Kukačka. Nejstarší předvedli pásmo „O staroveske puti“ a dospělá složka se předvedla hned dvakrát, s Ruskou Polkou, Štorcem, Skokem, Kameòorkou a Èardášem. Děti doprovodily cimbálové muziky Švec a Tragač z Brušperské ZUŠ, dospělí tancovali s CM Fojt. Naším hostem byl soubor Haná z Přerova. Folklor mohli diváci shlédnout ještě večer na nádvoří našeho zámku. Soubor Haná předvedl 2 svá pásma a Ondřejnica si připravila přehlídku krojù.

Dětská přehlídka27. dubna 2013

thumbnail

V sobotu jsme se vypravili do Ostravy, do sálu Janáčkovy konzervatoře, abychom se zúčastnili dětské přehlídky folklorních souborù s názvem: Děti tančí a zpívají. Nejmladší skupina, která se na této akci předvedla poprvé, zatančila pásmo „O zelenym rendliku“. Publikum bylo nadšené a porotci se nestačili divit. Dalším účastníkem z řad Malé Ondřejnice byla skupina nejstarší, s pásmem: „Na staroveske puti“, tímto pásmem porotu ohromili natolik, že se nakonec umístili na krásném třetím místě, což je pro ně velký úspěch. Nejstarší skupině gratulujeme a těšíme se na Zámecké léto, kde nám „výherní“ pásmo předvedou v plné parádě.

Soustředění Malá Ondřejnica27. dubna 2013

thumbnail

V sobotu, 27.4., měla střední skupina Malé Ondřejnice celodenní soustředění. Trénovali jsme naše nové pásmo "Anička bojovnice." Celý den jsme zpívali, tancovali, vyráběli jsme i kostýmy a rekvizity. Za odměnu jsme si zahráli hry a rozdali si bonbóny.

Aprílový šmigrust1. dubna 2013

thumbnail

Tanečníci Ondřejnice mají velikonoční pondělí moc rádi a ani letošní zima je neodradila! Jako správní folkloristé dodržují zaběhnuté tradice se vším všudy a každý rok se vydávají na obchùzku jak současných, tak bývalých tanečnic našeho souboru. Nechyběly kroje, pomlázky, výslužky a také domácí tekuté „posilnění“.

Hu, hu, hu, vesno už je tu!27. března 2013

thumbnail

Protože nás letošní počasí velice překvapilo, byli jsme nuceni naše jarně-velikonoční vystoupení z plánovaného nádvoří přesunout do vestibulu staroveské školy. Tam diváci shlédli všechny tři skupiny Malé Ondřejnice. Naše vystoupení již tradičně doprovázela CM Tragač. V programu se také představila nově vzniklá cimbálová muzika Švec z brušperské ZUŠ. Poté jsme se všichni společně vydali do prùvodu, hodit Mařenu, která je symbolem zimy do řeky. Poslední částí programu byly jarně-velikonoční dílny v prvním patře zámku, odkud si děti mohly odnést 4 krásné výrobky.

Lašský bál 201326. ledna 2013

thumbnail

Již 17. Lašský bál se jako každý rok uskutečnil v Proskovické sokolovně. Jako předtančení hosté shlédli tance: Kožuch podolsy, Lender, Žid, Sviòak a Kalamajka v podání Ondřejnice a PS. V prùběhu večera ještě vystoupil soubor Vizojvánek s krátkou taneční vložkou. Nechybělo učení tancù, taneční hry, tombola ani pùlnoční překvapení. Večerem provázela Yvona Voráčová a k tanci a poslechu hrály cimbálové muziky Ondřejnica, Fojt a host CM Stanislava Gabriela. Na plese vládla příjemná atmosféra a hosté se dobře bavili.

Rok 2012

Ondřejnica 35 let23. listopadu 2012

thumbnail

Ondřejnica v letošním roce oslavila krásných 35 let a k této příležitosti uspořádala koncert v sále Brušperské školy. Program nesl název Hledání a byl velmi pestrý. Představily se v něm všechny dospělé i dětské složky Ondřejnice, a všechny 3 muziky a to: Ondřejnica, Fojt a Tragač. Nejmladší skupina dětí zatančila písmo „O zelenym rendliku“, střední se předvedli s pásmem o bleškách a veškách a nejstarší hned dvakrát, poprvé trochu netradičně, ale podruhé už klasicky, s tanci: Dymak, Židula a Kamamajka. Jak Ondřejnica, tak PS předvedlo i ukázku rozcvičky, hledali jsme společný rytmus a vhodného tanečního partnera. Nechyběly klasické tance jako Hospoda, Štorc-dymak-pernikař, Dobry večer atd.. Nesmíme zapomenout také na zpěvy, jak chlapské, pijácké, tak dívčí: Měla jsem milého, Lepši s mladym apod. Celý program jsme zakončili prùvodem všech skupin a společnou písní.

Inspirace13. října 2012

thumbnail

13. října jsme vystoupili na konzervatoři v Ostravě, na folklorních inspiracích. Předvedli jsme pásmo „Kravy“ v našich nových pracovních krojích. Doprovázela nás CM Fojt. Reakce publika byla kladná, proto doufáme, že s tímto pásmem ještě někde vystoupíme..

Rožnov pod Radhoštěm9. září 2012

thumbnail

Přijali jsme pozvání souboru Soláò a vypravili jsme se na společné vystoupení do skanzenu. Zatančili jsme Taněc z Košatky, Pilky-dymak-čeladensky, Štorc-dymak-pernikař, nechyběla ani Hospoda, Zvrty, Kameòorka a Èardáš. Vstoupení bylo proložené zpěvy, jak sólovými, tak i sborovými. Doprovázena nás CM Ondřejnica. Program uváděla naše zdatná moderátorka, Barča Vaòková.

Sochovy slavnosti25. srpna 2012

thumbnail

Tradičně jsme vystupovali na Sochových slavnostech ve Lhotce pod Ondřejníkem, ovšem netradičně s horským pásmem. Vystoupili jsme s Kameòorkou a Èardášem. Doprovodila nás CM Ondřejnica. Publikum bylo příjemně překvapeno. V dětském pořadu vystoupila nejstarší skupina Malé Ondřejnica, kterou doprovodila CM Tragač.

Zájezd do Holandska31. července 2012

thumbnail

Letošní zahraniční zájezd Ondřejnice mířil do Holandska, na Sivo festival v Odoornu. Byli jsme ubytováni v rodinách. Náš program byl velmi nabitý. Každý den jsme měli alespoò jedno vystoupení na menších venkovních pódiích, večer pak probíhaly slavnostní galavečery. Předvedli jsme tance klasického repertoáru, jako jsou Zvrtky, Hospoda, Taněc z Košatky, Štorc atd. ale i horská čísla: Halekačky, Kameòorka a Èardáš. Zájezdu se zúčastnila Ondřejnica a pár členù PS. Doprovodila nás CM Fojt. Na zájezdu se nám moc líbilo a viděli jsme mnoho souborù z jiných zemí.

Tábor 20128. července 2012

thumbnail

Areál Baníku Ostrava OKD, Ostravice. Pravěk - Tento tábor děti přenesl do doby pravěké. Malí lovci se každý večer sešli u ohniště při setkání s pravěkou Radou. Nejstatečnějším a nejšikovnějším lovcùm Rada udělila korálek a tak se lovec stal nejctěnějším členem svého kmene. Ke konci tábora naši stateční táborníci svádějí dlouhý a těžký boj s bájnou pravěkou stvùrou Smilodonem, který se však po boji stává neškodným mazlíkem a lovci tak mohou jít vesele hledat svou zaslouženou odměnu – obrovskou truhlu s pokladem. V doprovodném programu měly děti příležitost seznámit se s vojáky – „zdravoáky“, kteří nám udělali parádní ukázku sebeobrany a první pomoci. Táborovou náladu nám nezkazil ani častý a vytrvalý déš a děti si odvezly spoustu pěkných vzpomínek. Mnohé z těchto momentù jim zùstaly v podobě pexesa z fotografií z našeho tábora.

Zámecké léto 201215. června 2012

thumbnail

V rámci festivalu Poodří Františka Lýska se konalo tradiční Zámecké léto. V první části programu jsme společně s PS oprášili jednu z pùvodních choreografií zakladatelky souboru Elišky Krejčíčkové, které jsme tím udělali velkou radost. Dále jsme předvedli nová čísla, PS pásmo o dráteníkovi a Ondřejnica „Kravy“. Zahraničním hostem letos byl soubor Kazački z Ruska a malou dávku exotiky dodaly staroveské břišní tanečnice. Po ukončení programu zábava pokračovala posezením u cimbálu..

Obecní slavnost 201226. května 2012

thumbnail

Na obecních slavnostech se tanečníci Ondřejnice nezastavili. Dopoledne vystupovali před zámkem, poté některé páry spolu s „vrchností“ objížděly hranice a vystupovaly na daných zastávkách. Odpoledne vystupovaly všechny složky malé Ondřejnice i dospělá Ondřejnica na podiu nad zámkem, kde s námi vystoupil i náš host, soubor Kyjov z Kyjova. Poslední vystoupení proběhlo v podvečer, na nádvoří zámku. Vystoupila taneční skupina Kotek a soubor Kyjov. Celý den byl zakončen jak jinak než besedou u cimbálu.

Velikonoce na Valašsku - Rožnov pod Radhošem8. dubna 2012

thumbnail

Na Velikonoční neděli ráno odjel soubor Ondřejnica ve velkém počtu do Rožnova, aby zde vystoupil se svým Velikonočním pásmem. Ale že bude na Velikonoce sněžit, jsme opravdu nečekali, sice jsme s sebou měli krojové kabáty, barchetky, přehozy, ovšem ani to nám nestačilo, abychom se zahřáli… Však koukněte, v čem jsme my a děti vystupovali.

Lašský bál28. ledna 2012

thumbnail

Poslední lednovou sobotu zaplnili večer proskovickou sokolovnu tanečníci a příznivci souboru Ondřejnica, aby se zúčastnili tradičního Lašského bálu. Nechybělo předtančení, učení tancù, rùzné hry taneční a v neposlední řadě také pùlnoční vystoupení. K tanci i poslechu hrály cimbálovky Ondřejnica, Fojt a jako host Soláò.

Rok 2011

Inspirace3. prosince 2011

thumbnail

Soubor Ondřejnica se i letos představil na folklorních inspiracích v Janáčkově konzervatoři. Vystoupili jsme s novým pásmem Aji to je láska. Jelikož se s námi nemohla zúčastnit žádná z našich cimbálových muzik, doprovázeli jsme se sami na rùzné hudební nástroje, na xylofon, harmoniku, housle…

Staroveská podzimní slavnost 201122. října 2011

thumbnail

Po roční pauze opět uspořádal soubor Ondřejnica tradiční Podzimní slavnost. Předvedly se všechny skupiny Ondřejnice, které doprovázely CM Ondřejnica, Fojt i Tragáč. Jako hosty jsme přivítali tanečníky z rùzných souborù Èech, Moravy a Slovenska. Závěr patřil jako vždy besedě u cimbálu.

Velká bystřice3. září 2011

thumbnail

Lhotka 201120. srpna 2011

thumbnail

V sobotu ráno jsme odjeli do Lhotky pod Ondřejníkem, abychom vystoupili na festivalu Sochovy národopisné slavnosti, které se tradičně konají na konci srpna. Spolu s ostatními soubory jsme se představili v hlavním pořadu "Hřešili zmy, hřešimy a hřeši buděm", který se, jak už vyplývá z názvu, zaměřil na lidské neřesti. Program se vydařil, počasí nám přálo a celý den jsme si užili.

Estonsko 20112. srpna 2011

thumbnail

Po dvouleté pauze vyrazila Ondřejnica opět na zahraniční zájezd, letos do Estonska. Vystoupení se konala v rámci festivalu Marjamaafolk, na kterém se s námi představily také soubory z Gruzíe, Ruska a Lotyšska. Tančili jsme v krásných přírodních amfiteátrech, ale i na ulici, všechna vystoupení jsme si však užili. Doprovázela nás cimbálová muzika Tragač z Brušperka. Všichni jsme byli ubytováni ve třídách místního gymnázia a díky každovečernímu učení tancù měli možnost přiučit se jinému folkloru. Během zájezdu jsme navštívili Rigu, hlavní město Lotyšska a Tallinn, hlavní město Estonska, poblíž kterého jsme přebývali. Plní nových zážitkù, ale také pořádně unavení jsme v celé sestavě dorazili domù.

Mistrovství světa paralgiding přesnost přistání - Zahajovací ceremoniál22. července 2011

thumbnail

Ondřejnica se zúčastnila zahajovacího ceremoniálu Mistrovství světa paragliding v přesnosti přistání. Soutěže se zúčastní 84 pilotù z 15 zemí světa. Během večera se na pódiu vystřídali Ondřejnica, Peer a Neo Chess Sunny-Rock and Roll Band. Více informací o soutěži naleznete na stránkách: http://www.pga-worlds2011.cz

Svatojánská noc v Proskovicích29. června 2011

thumbnail

Naše poslední předprázdninové vystoupení se konalo na Svatojánské noci v Proskovicích. Počasí nám moc nepřálo, nakonec se však vystoupení s větším zpožděním konalo. Všechny tance jsme v pořádku odtančili. Pršet sice nepřestávalo, ale diváci zùstali až do konce, za což jim děkujeme. Po vystoupení jsme se začali těšit na prázdniny, které nás čekaly.

Zámecké léto 201117. června 2011

thumbnail

Letos jsme nádvoří zámku roztančili pásmem „I to je láska“, ve kterém jsme představili všechny druhy lásky, rodičovskou, partnerskou, lásku po 20 letech a jiné. Doprovodily nás muziky Ondřejnica a Fojt. Poté zámecké nádvoří také rozzářil soubor z Indie a soubor Soláò. Následovala beseda u cimbálu, která trvala do pozdních nočních hodin. Doufáme, že se všichni hosté i vystupující dobře bavili.

Obecní slavnost 201111. června 2011

thumbnail

Na Obecních slavnostech, které pomáhá organizovat Festival Poodří Františka Lýska, vystoupila také Ondřejnica, a to všechny skupiny. Před zámkem jsme zatančili Tanec z Proskovic. V hlavním pásmu na pódiu se ukázaly také nejmenší děti, které doprovázela CM Tragáč a večer jsme na zámeckém nádvoří přivítali Moravský soubor Ševčík a soubor PRAHlubina, se kterýma jsme se předvedli v pořadu „Hříšní lidé kraje našeho“.

Praha - Národopisná slavnost v Kinského zahradě21. května 2011

thumbnail

V sobotu v brzkých ranních hodinách odjela část dospělé složky Ondřejnice na Národopisnou slavnost do Prahy. Všechna vystoupení probíhala v Kinského zahradě. V sobotu jsme se představili ve třech blocích, a to v přehlídce krojù, kde jsme kromě jiných ukázali i lašský svatební kroj, v tanečních bloku a večer jsme spolu s ostatními soubory zpívali u krásného roubeného kostelíku. V neděli odpoledne jsme naposledy divákùm představili náš soubor, rozloučili se a v dobré náladě po pěkně prožitém víkendu jsme v pozdních odpoledních hodinách odjeli domù. Spolu s námi vystupovaly soubory Gorol Jablunkov, Kelčovan Kysuce a Suszanie Horní Suchá.

Májová Plesná1. května 2011

thumbnail

1. Května jsme vystoupili na folklorním festivalu v Plesné, který se konal letos již 14. rokem.
V prvním výstupu jsme se předvedli v pásmu „Ohlédnutí za Velikonocemi“ a celý festival
jsme zakončili tancemi Mi se vam raz zdalo, Pilky-Dymak-Èeladenský, Øezník a Štorc-Dymak-
Pernikář. Na festivalu vystoupil také národopisný soubor Opavička ze Svinova, národopisný
soubor ze Skoronic, Kotek, Hlubina, cimbálová muzika Technik a Hnojòané ze Slovenska.
Nakonec jsme si společně zazpívali píseò Okolo Plesné cestička a odjeli domù.

FF Poodří Fr. Lýska v Proskovicích29. dubna 2011

thumbnail

29. dubna byl zahájen v Proskovicích FF Poodří Františka Lýska. Den nato se v Proskovicích
konalo festivalové odpoledne, kde vystoupil Pozdní sběr Ondřejnice.

Malá Ondřejnica17. dubna 2011

thumbnail

Zde je pár fotek naších mladých tanečníkù, střední a nejstarší skupiny Malé Ondřejnice.

Velikonoční jarmark ve Frýdku17. dubna 2011

thumbnail

V neděli, týden před Velikonocemi, jsme s dětmi vystoupili v zámku ve Frýdku na velikonočním jarmarku. Představili jsme se s velikonočním pásmem a doufáme, že jsme diváky naladili na blížící se svátky

Jarně-velikonoční rádění15. dubna 2011

thumbnail

V pátek 15. dubna uspořádala Ondřejnica jarně-velikonoční řádění pod názvem Hu hu hu, vesno už je tu. Ze zámku děti za zpěvu písniček vynesly prùvodem k hasičárně Mařenu, kde po zapálení byla vhozena do Ondřejnice. Následně děti na nádvoří zámku za doprovodu cimbálove muziky Fojt tančily a zpívaly a v 1. patře probíhaly tvùrčí dílny s velikonoční tématikou, kde si děti mohly vyrobit něco drobného na památku.

Zpěváčci 2011 2. kolo9. dubna 2011

thumbnail

Zpěváčci 201121. března 2011

thumbnail

V pondělí, 21. 3. 2011, se pět šikovných zpěváčkù z Malé Ondřejnice zúčastnilo prvního kola soutěže Zpěváček 2011. Vendulka Galiová a Barča Hranická zpívaly v nesoutěžní části, i přesto porotu a diváky tak nadchly, že se zúčastní i dalšího kola soutěže. V postupující kategorii soubor reprezentovaly Denisa Korpasová, Markéta Konečná a Barča Hankusová. Pěvecké výkony všech byly moc hezké, děvčata se snažila, v silné konkurenci však postup "vyzpívala" jen Barča Hankusová. Postupujícím gratulujeme a držíme palce v dalších kolech!

Lašský bál29. ledna 2011

thumbnail

Začala plesová sezóna, a tak ani Ondřejnica nezùstala pozadu a jako každý rok uspořádala Lašský bál v proskovické sokolovně. Nechybělo předtančení, taneční hry, ani pùlnoční překvapení, letos na téma „farma“. Přijela delegace ze sousedního JZD a pak už sál zaplnily mouchy, slepice, prasata a krávy. K tanci a poslechu hrála CM Ondřejnica, Fojt a jako host Vsacan ze Vsetína.

Rok 2010

Vánoční koncert a besídka18. prosince 2010

thumbnail

Ondřejnica letos uspořádala Vánoční koncert, který se konal v sále ZŠ Vojtěcha Martínka v Brušperku. Vystoupili jsme s vánočním pásmem, postupně jsme zapalovali svíce na adventním věnci a představili jsme vánoční zvyky od Barborek až po Tři krále. Nechyběl ani živý betlém s Marií, Josefem, anděly, pastýři, ovečkami, ševcem a hospodyněmi. Nakonec jsme zatančili na Štěpánské zábavě u muziky. V pásmu účinkovala Malá Ondřejnica, Ondřejnica, Pozdní sběr, CM Ondřejnica a CM Fojt. Doufáme, že si každý odnesl trochu té vánoční nálady.
Po koncertě jsme měli souborové vánoční posezení, kde jsme si rozdali dárečky, popřáli si krásné Vánoce a tak se společně rozloučili s tímto rokem v Ondřejnicí.

Mikulášská besídka3. prosince 2010

thumbnail

Po roce opět nastala doba Vánoc, a tak jsme se sešli v Krmelíně, kde všechny děti, od nejmenší skupiny až po ty nejstarší, předvedly, co všechno se za uplynulý rok naučily. Po krátkých vystoupeních přišel i Mikuláš s čerty a anděly. Děti Mikuláši zatančily a zazpívaly a potom už se rozdávaly dárečky.

Inspirace Malá Ondřejnica27. listopadu 2010

thumbnail

Na Folklorních inspiracích se předvedly také nejstarší děti z Malé Ondřejnice.

Folklorní inspirace27. listopadu 2010

thumbnail

Soubor Ondřejnica se předvedl na Folklorních inspiracích v divadelním sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Vystoupili jsme s pásmem U Muziky, ve kterém se předvedla dospělá složka Ondřejnice s novou posilou mladších tanečníkù, kteří k nám přistoupili v záři a také Pozdní sběr Ondřejnice. To nebylo ale jediné pásmo, se kterým se Ondřejnica předvedla. Mladší tanečníci zatančili pásmo Na svatého Jana.

Chrudimské obžinky 20103. září 2010

thumbnail


V pátek jsme vyrazili na třídenní festival do Chrudimi. Večer jsme v pořadu Noc v tanci vystoupili s pásmem Okolo Moravy a U nás na dědině. V sobotu jsme se předvedli v pořadu Nejlepší z úrody a v neděli jsme zazpívali v kostele Nanebevzetí Panny Marie píseò Svatý Juří. Všechna vystoupení probíhala na náměstí, kde se také konal trh lidových řemesel.

Ondřejnica ve Lhotce21. srpna 2010

thumbnail

Polsko-Lipowa27. června 2010

thumbnail

V neděli ráno jsme odjeli do polské družební obce Lipowa, kde jsme vystoupili na slavnostech gminy. Tamní soubor navštívil Starou Ves na našich obecních slavnostech. Zatančili jsme si Taněc z Košatky, Øeznika, Hospodu, Štorc-Dymak-Pernikař, Pilky-Dymak-Èeladensky a Zahradnik-Katanak-Slezsky a zazpívali písně Co stě mladěnci a Hodinař. S pocitem, že se vystoupení vydařilo, jsme ve večerních hodinách odjeli domù.

Mezinárodní folklorní festival Strážnice25. června 2010

thumbnail

Pozdní sběr Ondřejnice si zatančil v pátek a v sobotu večer ve Strážnici v amfiteátru Bludník. Pořad nesl název „Staří, ale dobří“ a autorem byl Miloš Vršecký. Vystoupila také zpěvačka Marie Matějová a tanečníky doprovázela CM Ondřejnica.

Obecní slavnost 201022. května 2010

thumbnail

Tentokrát se Obecní slavnost kvùli nepřízni počasí konala v hale TJ Stará Ves. Představily se všechny skupiny Ondřejnice, od nejmenších dětí až po dospělou složku. Hrála nám cimbálová muzika Fojt.

Zámecké léto18. června 2010

thumbnail

Počasí nám přálo, a tak jsme mohli opět roztančit zámecké nádvoří. Představili jsme se s novým pásmem „U muziky“, kde nás doprovázela CM Ondřejnica a CM Fojt. Vystoupila také nejstarší skupina Malé Ondřejnice. Přivítali jsme soubor Vizovjánek z Vizovic a celé vystoupení zakončil soubor Tautanga z Velikonočního ostrova, který svými rytmy roztancoval i diváky. Všichni vystupující byli odměněni bouřlivým potleskem. Následovala beseda u cimbálu, která trvala do pozdních nočních hodin.

Soustředění18. dubna 2010

thumbnail

V neděli ráno jsme se sešli, abychom nacvičili nové pásmo „U muziky“ a také s muzikou Fojt zopakovali některé tance.

Zpěváčci22. března 2010

thumbnail

Dne 22. 3. 2010 se uskutečnilo první kolo soutěže o nejlepšího Zpěváčka na lidové konzervatoři v Ostravě. Za Malou Ondřejnici se zúčastnilo hned šest talentovyných dětí, a to Iva Adamusová, Denisa Korpasová , Barča Hankusová, Simča a Dalibor Hraničtí a Jana Paličková. Všechny děti krásně odzpívaly své písničky za klavírního doprovodu Ivony Francové a do dalšího kola postoupily hned čtyři - Iva Adamusová, Barča Hankusová, Simonka Hranická a Denisa Korpasová. Gratulujeme a držíme palce v dalších kolech!

Lašský bál30. ledna 2010

thumbnail

Proskovická sokolovna se na sobotní večer a nedělní ráno zaplnila folklorními nadšenci. K poslechu vyhrávala cimbálová muzika Ondřejnica, Fojt a jako host Soláò z Rožnova pod Radhoštěm. Parket jako první zaplnili členové souboru, kteří zatancovali Taněc z Koštaky, Pilky, Dymak, Èeladensky a pak už se závaděli do tance hosté. Během večera se mohli naučit jednoduché lašské tance, hrála se zábavná hra "Měl Adam 7 synù," a nechybělo také pùlnoční překvapení. Celý prùběh večera natáčeli televizní pracovníci z Brna

Rok 2009

Vánoční besídka9. prosince 2009

thumbnail

Příjemný poslední středeční večer před Vánoci jsme strávili v zámeckém sklepě, kde jsme měli souborovou vánoční besídku. Již tradičně se nadělovaly dárečky, zazpívali jsme si koledy, popřáli krásné Vánoce a začli jsme se těšit na nový rok s Ondřejnicí

Rožnov12. prosince 2009

thumbnail

Vánoce byly za dveřmi, a tak jsme v Janíkově stodole v Rožnově vystoupili s vánočním pásmem, který měl dvě části - koledování a živý betlém. Ve skanzenu jsme strávili příjemný den a naladili se na vánoční atmosféru.

Písní a tancem - Luhačovice13. září 2009

thumbnail

Portugalsko BAIAO (16. - 26. 8.)16. srpna 2009

thumbnail

Po třech letech Ondřejnica opět vyrazila na zahraniční zájezd, a to do slunného Portuglaska. Kromě malého městečka Baiao, našeho přechodného bydliště, jsme navštívili starobylou Bragu a Porto, kde jsme vyzkoušeli světoznámé portské víno, které všem chutnalo, a okoupali se v ledovém Atlantském oceánu. Během pobytu jsme vystupovali v okolních domovech dùchodcù a na koncertě v rámci místního festivalu. A abychom si zpříjemnili dlouhou cestu do Portugalska, strávili jsme den v Paříži a den u moře v San Sebastianu. Při cestě zpět, plní nových zážitkù, ale také kufříkù portského, jsme strávili den u teplého Středozemního moře a pak v pořádku, aniž bychom "kroje neztratili, nemoce přepili," dojeli domù

Klicperovo divadlo (5. - 7. 6.)5. června 2009

thumbnail

V rámci festivalu v Pradubicích a Hradci Králové jsme vystupovali také v Klicperově divadle, a to s pásmem "Žofka"

Folklorní festival Pardubice a Hradec Králové (5. - 7. 6.)5. června 2009

thumbnail

Ondřejnica se po dlouhé době vydala na delší sérii vystoupení, a to na třídenní festival do Pardubic a Hradce Králové. Vystoupení bylo několik, zajímavé bylo večerní vystoupení na zámku, kde jsme mimo jiné zatancovali Èardáš a děvčata zazpívala píseò o čepení nevěsty. Ze "zájezdu" jsme si odnesli mnoho krásných zážitkù a vzpomínek

Obecní slavnosti 30. května 2009

thumbnail

Jizda kole obila či Obecní slavnost ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, které se zamozřejmě zúčastnila i Ondřejnica. V dopoledním programu nám sice nevyšlo počasí, ale i přesto se vystoupení konalo, Ondřejnica zatančila žertovný tanec "Kot." V odpoledním programu na hlavním pódiu vystupovaly naše děti, opět všechny tři dětské skupiny. A večer jsme se všichni sešli na zámeckém nádvoří, Ondřejnicu doprovázela cimbálová muzika Fojt a jako hosty jsme přivítali soubor Silesiane z Polska a soubor Valašský Vojvoda z Kozlovic

Rok 2008

Malá Ondřejnica - Mikulášská besídka4. prosince 2008

thumbnail

Již poněkolikáté jsme se sešli v Krmelíně Na Benátkách, abychom uspořádali Mikulášské vystoupení souborovýh dětí. Jednotlivé skupiny se představily s krátkými vystoupeními s vánoční tématikou a pak už přišlo to hlavní, Mikuláš! Děsiví čerti nakonec nikoho neodnesli, zlobivci slíbili, že se napřesrok polepší. Krásní andílci rozdali dětem dárečky a dùstojný Mikuláš s velkou berlou všechny pochválil za krásné tancování a zpívání

Nový Bydžov - Přehlídka choreografií22. listopadu 2008

thumbnail

Soubor Ondřejnica se předvedl s novým pásmem Žofka. Žofie Havlová byla dcerou hajného na Hukvaldech. Její životní příběh oslovil básníka našeho kraje Karla Vùjtka. Jeho "Báseò pro soprán" se stala hlavní osou této choregorafie. "Dali jí Žofka, Zofka, Zofinka občas dolétne k ouškùm, v nichž večer, ráno i v poledne jde slyšet dřevo javorové..."

Podzimní slavnost18. října 2008

thumbnail

Onřejnica za podpory Obecní úřadu ve Staré Vsi každoročně pořádá Podzimní slavnost. Již tradičně se nám představily všechny dětské skupiny, od nejmenších "špuntù," kteří předvedli jdnoduchá dětská říkadla a písničky , až po skupinu nejstarší, což už jsou skoro zralí tanečníci a tanečnice. Nechybělo ani vystoupení dospělé Ondřejnice, ze sólových tancù jsme mohli vidět Pilky, Dymak, Èeladensky v podání Katky Korpasové a Tondy Kobližky. V sólových tancích se však nenechaly zahanbit ani děti z prostřední skupiny, dva sólové páry, a to Denča Korpasová s Markem Vitekerem a Jana Paličková s Tomášem Vaòkem. Po hlavním programu následovala beseda u cimbálu, která trvala do pozdních večerních hodin

Kateřinice - Obecní slavnost30. srpna 2008

thumbnail

V parném sprnovém dni se sešlo pouze pár párù, které zatancovaly na Obecních slavnostech v nedalekých Kateřinicích. I přesto bylo vystoupení úspěšné a velice se líbilo. Diváci mohli vidět tanec Hospoda, Maš, maš, muj mily synečku a další. Doprovázela nás cimbálová muzika Ondřejnica s primášem Kamilem Šperlínem a sólo si zazpívala naše vedoucí Yvona Voráčová

Letní dětský tábor (19. 7. - 2. 8.)19. července 2008

thumbnail

Dětský tábor pro členy souboru Ondřejnica se nesl ve znamení mafie. Opět jsme se setkali v místě "Horni di Bečvo." Každý den vycházely noviny "Listo di Kaltagiróne," platili jsme vlastními penězi, hráli spoustu zábavných her a každé dopoledne jsme se věnovali folklóru. Nakonec všechno dobře dopadlo, po velké bitvě byli mafiáni přemoženi a zbyly z nich pouze useknuté prsty

Folklorní večer na Zámku - Zámecké léto20. června 2008

thumbnail

Nádvoří staroveského zámku bylo provoněno pouovou atmosférou. Naše pásmo se jmenovalo "Na te naši puti." Viděli jsme perníkáře, dráteníka, košíkářku, mohli jsme si koupit šátky, vlnu, prostě všeho bylo dosti. Nechyběla ani harmonikářka s potulnými pěvkyněmi, které zazpívaly smutnou baladu o Karolině.
Ondřejnica byla vystřídána hostem z daleké Sicílie, který zaujal nejen tancem, ale i svými divokými rytmy

Focení lašských krojù10. května 2008

thumbnail

Do krásné knihy o Moravskoslezském kraji jsme dokumentovali naše kroje. Lašský svatební kroj na sobě měli Kateřina Korpasová a Michal Franc, klasický lašský kroj Zita Mickertsová a Jarek Konečný a dětské kroje Denisa Korpasová, Veronika Vitekerová, Adam Šeděnka a Marek Viteker

Rok 2007

Folklorní Inspirace a Prameny1. prosince 2007

thumbnail

S živým betlémem jsme vystupovali také na ostravských Inspiracích

Živý betlém na zámeckém nádvoří30. listopadu 2007

thumbnail

Zámecké nádvoří se proměnilo v živý betlém. Mohli jsme vidět Marii s Josefem, Alžbětu, pastýře, ovečky, ševce, anděly a mnoho dalších postav, které v betlémě nesmí chybět. Na závěr jsme si společně s diváky zazpívali koledy, u kterých nás na housle doprovázel Dalibor Plaček

Regiony jak je neznáme10. listopadu 2007

thumbnail

V divadelním sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě se slavily hned troje narozeniny: 30 + 30 + 60. Mezi oslavence patřil soubor Ondřejnica, Slezský soubor Heleny Salichové a soubor Hlubina

Podzimní slavnost20. října 2007

thumbnail

Letošní slavnost se stále nesla v duchu oslav třicátého výročí založení souboru Ondřejnica. Našim hostem byl soubor Šmykòa, který se soustředí na slovenský folklór. Po vystoupení následovala beseda u cimbálu, která měla veliký úspěch

Malá Ondřejnica - Luhačovice (7. - 9. 9.)7. září 2007

thumbnail

Vedoucí nejstarší dětské složky Jana Paličková spolu se svými tanečníky a tanečnicemi poprvé vyrazila na delší výlet, a to na třídenní folklorní festival dětských souborù v Luhačovicích. Děti doprovázela cimbálová muzika ZUŠ Brušperk

Folklorní večer na Zámku - Zámecké léto15. června 2007

thumbnail

V loòském roce jsme se o prázdninách vydali do Dánska a na oplátku jsme pozvali dánské přátele k nám, a to právě na Zámecké léto. Nebyli našimi jedinými hosty, přivítali jsme také soubor z Indonésie, který nám zatančil své exotické tance. Následující den jsme se všichni opět setkali na jednom pódiu, tentokrát v rámci Mezinárodního festivalu Frýdek - Místek, kde jsme vystoupovali v pořadu "Setkání s přáteli." Společný tanec Ondřejnice a dánského souboru měl veliký úspěch a byl odměněn bouřilvým potleskem

Krmelín - Vonička dùchodcùm6. června 2007

thumbnail

Lašskými tanci a písněmi jsme zpříjemnili červnové odpoledne starším lidem v Krmelíně v Restauraci na Benátkách. Diváci mohli mimo jiné vidět také tanec Klupek, který Ondřejnica "oprášila" po mnoha letech

Seminář - "Jak zpívat lidovou píseò"14. dubna 2007

thumbnail

Součástí festivalu Poodří Františka Lýska byl seminář Jak zpívat lidovou píseò, který se konal na ZUŠ Viléma Petrželky v Ostravě. Byl veden zkušenými "lektory," a to Marií Matějovou a Janem Rokytou. Za Ondřejnici se zúčastnila samozřejmě ředitelka festivalu Eliška Krejčíčková, dále Jana Paličková, Kristýna Plačková a Vojtěch Kobližka

Malá Ondřejnica - Výchovný koncert Brušperk3. dubna 2007

thumbnail

Pro okolní školy byl uspořádán jarní výchovný koncert, na kterém účinkovaly děti Malé Ondřejnice. Pořadem provázely vedoucí dětských složek Adéla Adamusová a Jana Paličková

30. výročí souboru Ondřejnica24. března 2007

thumbnail

Ondřejnica slaví třicet! Aneb Brušperk tančil a zpíval. Pořad byl rozdělen do dvou částí, z nichž první měla název "Ohlédnutí," kde jsme měli možnost vidět slavnostní Taněc z Proskovic, předvedli se nám bývalí členové souboru, viděli jsme také ženský pěvecký sbor a krátký sestřih historie na plátně. Druhá část se nesla v duchu současnosti - nové poutavé pásmo Okolo Moravy, poté vystoupily dětské skupiny Malé Ondřejnice a na závěr jsme si všichni společně zazpívali "Před nami lavečka, ohyba se, pod òu Ondřejnica, přeliva se"

Malá Ondřejnica U Hynečka, Brušperk9. března 2007

thumbnail

Nejstarší děti z Malé Ondřejnice si zatancovaly v restauraci U Hynečka v Brušperku. Doprovodila je cimbálová muzika ZUŠ Brušperk s primášem Tomášem Billem, pod vedením paní Věry Ranochové

Fryčovice 9. února 2007

thumbnail

V únoru si některé páry zatančily na zahájení plesu ve Fryčovicích. Divákùm byly předvedeny tance Hospoda, Taněc z Proskovic a Tři z Lašska

Rok 2006

Zkoušky18. října 2006

thumbnail

A jak soubor Ondřejnica trénuje, to mùžete vidět na několika fotkách...

Vystoupení v ostravském domově dùchodcù Èujkovova17. října 2006

thumbnail

Pro potěšení starších lidí několik tanečních párù vystoupilo v domově dùchodcù v Ostravě - Zábřehu, kde jsem vystoupili s horským pásmem.
Zde poprvé vznikla myšlenka potěšit tyto lidi častěji, takže jsme následně v období Vánoc navštívili několik okolních domovù dùchodcù s tradičními lašskými zvyky, říkadly a koledami (pracovní název byl Domov dùchodcù tour - DDT)

Podzimní slavnost14. října 2006

thumbnail

Jako každý rok tak i letos pořádal soubor Ondřejnica Podzimní slavnost. Opět jsme se sešli ve staroveské sportovní hale, která se zaplnila dětmi z Malé Ondřejnice, členy Ondřejnice, cimbálovou muzikou Ondřejnica, cimbálovou muzikou ZUŠ Brušperk a také našim hostem, a to soubrem Ostravička z Frýdku - Místku. Nechyběli samozřejmě ani diváci, kteří všechny účinkující odměnili veklým potleskem

Zahraniční zájezd - DÁNSKO (31. 7. - 6. 8.)31. července 2006

thumbnail

O prázdninách jsme měli možnost navštívit Dánsko, kde jsme se setkali s našimi dánskými kamarády a přáteli. Èlenové souboru a cimbálové muziky Galán (která nás doprovázela) byli ubytováni v dánských rodinách, čímž se ještě vzájemné vztahy prohloubily. Zúčastnili jsme se několika vystoupení, prùvodù, někteří navštívili i Legoland a jako závěrečné překvapení v parném dni nám naši přátelé připravili velkou vodní bitvu

Mezinárodní folkorní festival Strážnice (24. - 25. 6.)24. června 2006

thumbnail

V sobotním hlavním večerním programu v amfiteátru Bludník jsme vystoupili v pořadu "...z dávných věkù až i dnes..." s pásmem Okolo Moravy. Celý pořad byl o putování nezarostlými chodníčky hor, údolí a břehù našeho Lašska, autorkou byla Kateřina Macečková

Folkorní večer na zámku - Zámecké léto16. června 2006

thumbnail

Na Zámeckém létě vystoupila dospělá složka souboru Ondřejnica, cimbálová muzika Ondřejnica, zpěvačka Marie Matějová a jako zahraniční host soubor z Venezuely, který mimo jiné zaujal také tancem s pestrými pruhy látky, ze kterých tanečníci vytvářeli zajímavé obrazce

Všesokolský slet BRNO (10 . - 11. 6.) a PRAHA (4. - 6. 7.) 10. června 2006

thumbnail

Všesokolského sletu se ve folklorní části zúčastnila také Ondřejnica. V červnu jsme se sešli v Brně, kde jsme vše "dopilovali," abychom se v červenci mohli sejít v Praze, kde jsme strávili tři slunečné dny. Kromě vystoupení jsme měli možnost navštívit také známé pražské památky

Staroveské arkády2. června 2006

thumbnail

V rámci 3. ročníku festivalu Poodří Františka Lýska se v pátek, 2. 6. 2006, uskutečnilo zpívání na staroveských arkádách

Rok 1977

Historie souboru Ondřejnica1. ledna 1977

thumbnail

img img
×
loading
Previous
Next
Webdesign - Jaromír Konečný © 2016