1. května 2011 - Májová Plesná

1. Května jsme vystoupili na folklorním festivalu v Plesné, který se konal letos již 14. rokem.
V prvním výstupu jsme se předvedli v pásmu „Ohlédnutí za Velikonocemi“ a celý festival
jsme zakončili tancemi Mi se vam raz zdalo, Pilky-Dymak-Èeladenský, Øezník a Štorc-Dymak-
Pernikář. Na festivalu vystoupil také národopisný soubor Opavička ze Svinova, národopisný
soubor ze Skoronic, Kotek, Hlubina, cimbálová muzika Technik a Hnojòané ze Slovenska.
Nakonec jsme si společně zazpívali píseò Okolo Plesné cestička a odjeli domù.
img img
×
loading
Previous
Next
Webdesign - Jaromír Konečný © 2016