2. srpna 2015 - Zájezd do Dánska

Vážená redakce a staroveští občané,
ráda bych se s Vámi všemi podělila o nádherné zážitky, které jsem prožila první týden v srpnu se souborem Ondřejnica ­ Pozdním sběrem v Dánsku. S dánským souborem má soubor Ondřejnica již dlouhotrvající čtrnáctileté přátelství. Před 3 roky Starou Ves nad Ondřejnicí navštívil dánský soubor Sonder Felding. Letos nabídku navštívit dánské přátelé přijali tanečníci Pozdního sběru, cimbálová muzika Fojt a valašský soubor Vizovjánek. Do městečka stejného názvu, tedy Sonder Felding, jsme přijeli v pondělí v odpoledních hodinách. Byli jsme uvítáni členy dánského souboru. Jednotliví členové dánského souboru si české tanečníky rozdělili do svých rodin. V úterý jsme byli přijati na radnici ve městě Herning. Poté následovala prohlídka města a firmy Bang & Olufsen, kde se mnozí z nás cítili jako v jiném světě, když mobilním telefonem ovládáte úplně celou domácnost, včetně uvaření kávy v kávovaru. V odpoledních hodinách vystoupili tanečníci souboru Ondřejnica ­ Pozdního sběru, Vizovjánku a dánského souboru v knihovně. Další den jsme si užili v pohádkovém Legolandu. Ètvrtý den dopoledne jsme si vyzkoušeli jízdu na vodních lyžích a odpoledne bez úrazù opět vystupovaly všechny tři soubory na náměstí kouzelného přímořského městečka Hvide Sande. Krásný výlet se spoustou úžasných zážitkù se nedá vylíčit slovy, to musíte zažít. A členové souboru Ondřejnica to ví. Proto se tak rádi do dánských rodin vrací, nebo spousta z nich už má v Dánsku své opravdové přátelé. Ráda bych také poděkovala obci Stará Ves nad Ondřejnicí a panu starostovi za dlouholetou podporu souboru Ondřejnica, díky níž soubor mùže pravidelně vycestovat i za hranice Èeské republiky a reprezentovat tak Ondřejnicu a zároveò i Vaší hezkou vesnici Starou Ves n. O.
Ing. Kateřina Frenzelová, tanečnice Pozdního sběru
img img
×
loading
Previous
Next
Webdesign - Jaromír Konečný © 2016